Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Folkehelse i planlegging

Befolkningens helse skal ivaretas i kommunens planlegging, dette følger av folkehelseloven og plan- og bygningsloven. Integrering av folkehelse i planer er et viktig virkemiddel i det systematiske folkehelsearbeidet.

Samfunnsdelen av kommuneplanen er et fundament for helsefremmende samfunnsplanlegging, og i denne ligger folkehelse som et verdigrunnlag.