Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Boplikt

Boplikt etter konsesjonsloven

Hol kommune har boplikt etter konsesjonsloven. I kommunen er det da valgt å sette konsesjonsgrensen til null, for å forhindre at vanlige boliger selges/benyttes som hytter.

Hva innbærer dette?

Man kan overta/kjøpe en eiendom konsesjonsfritt ved å bekrefte at eiendommen skal brukes som helårsbolig. Det innebærer at du må fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet, skjemaet "LDIR-356", ved salg eller overdragelse av eiendommen.

Skjema for egenerklæring

Informasjon om egenerklæring

Den som ikke kan eller vil bosette seg på eiendommen innen ett år, må søke konsesjon. Konsesjonssøknaden skal sendes til kommunen der eiendommen ligger, skjema "LDIR-359".

Skjema for søknad om konsesjon

Boplikten er upersonlig. Den oppfylles ved at den nye eieren enten bosetter seg på eiendommen og melder dette til folkeregisteret, eller ved at boligen leies ut til en som på samme måte bosetter seg der.

Det er viktig å informere at kommunen har en restriktiv holdning for innvilgelse av konsesjon.

Ettårsfristen

Ny eier har et år fra overtakelse av eiendommen til tilflytting skal være gjennomført. Det er viktig å melde flytting til folkeregisteret. Det er folkeregisterets regler som avgjør om kommunen kan godkjenne bosettinga.

Slektsunntaket

Ved overtakelse/arv fra slektskap/svogerskap/ekteskap er det ikke krav om en bosetter seg på eiendommen, men det er et vilkår at overdrager har hatt tinglyst hjemmel til eiendommen i 5 år forut for overdragelsen (konsesjonsforholdet i orden).

Det innbærer at har/skal du arvet et hus som du ønsker å bruke som hytte i et område der det er nullgrense, kan du bruke huset som fritidsbolig når du med slektskap/svogerskap/ekteskap har arvet det.

Les § 5 i konsesjonsloven

Nyttige lenker

Landbruksdirektoretes side angående konsesjon

Landbruks- og matdepartementets rundskriv angående behandling etter konsesjonsloven

Aktuelle skjema

Oppfølging av boplikten

Redegjørelse om oppfylling av boplikt

Tilbakemelding - vedlegg til brev om kontroll av vilkår for din eiendom