Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Boplikt

Boplikt etter konsesjonsloven

Hol kommune har boplikt etter konsesjonsloven. I kommunen er det da valgt å sette konsesjonsgrensen til null, for å forhindre at vanlige boliger selges/benyttes som hytter.

Hva innbærer dette?

Man kan overta/kjøpe en eiendom konsesjonsfritt ved å bekrefte at eiendommen skal brukes som helårsbolig. Det innebærer at kjøper/erverver må fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet, skjemaet "LDIR-356". Egenerklæringen må behandles og matrikkelføres av kommunen, før tinglysning av eierskifte kan skje. 

Skjema for egenerklæring

Informasjon om egenerklæring

Den som ikke kan eller vil bosette seg på eiendommen innen ett år, må søke konsesjon. Konsesjonssøknaden skal sendes til kommunen der eiendommen ligger, skjema "LDIR-359".

Skjema for søknad om konsesjon

Boplikten er upersonlig. Den oppfylles ved at den nye eieren enten bosetter seg på eiendommen og melder dette til folkeregisteret, eller ved at boligen leies ut til en som på samme måte bosetter seg der.

Det er viktig å informere at kommunen har en restriktiv holdning for innvilgelse av konsesjon.

Endring i forskrift

Landbruksdirektoratet fastsatte 21.09.2022 endringer i lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (nullkonsesjon), der slektskapsunntaket fra boplikt i helårsboliger ved nye overdragelser oppheves fra samme dato. Punkt 7 i egenerklæring om konsesjonsfrihet kan derfor ikke lenger benyttes. Det er bare punkt 3-6 som nå kan brukes. 

Hol kommune forskrift

Svar - anmodning om fastsettelse av endring i forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 for Hol kommune, Viken

Ettårsfristen

Ny eier har et år fra overtakelse av eiendommen til tilflytting skal være gjennomført. Det er viktig å melde flytting til folkeregisteret. Det er folkeregisterets regler som avgjør om kommunen kan godkjenne bosettinga.

Nyttige lenker

Landbruksdirektoretes side angående konsesjon

Landbruks- og matdepartementets rundskriv angående behandling etter konsesjonsloven

Aktuelle skjema