Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Eiendomsoverdragelse

Konsesjon eller konsesjonsfrihet?

Før dokumenter sendes til tinglysing, må kommunen ha godkjent egenerklæring om konsesjonsfrihet, eller at kommunen har godkjent en konsesjonssøknad.

Har du spørsmål om skjema, eller trenger hjelp til utfylling, ta kontakt med servicetorget på tlf. 3209 2100.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Egenerklæringer om konsesjonsfrihet behandles av servicetorget.

Hver ny eier fyller ut hvert sitt skjema med eierandel i brøk.

For å få rask tilbakemelding om at egenerklæringen eller konsesjonssøknaden er ferdigbehandlet, bør du påføre e-postadresse eller telefonnummer til den som skal sende inn skjøtet.

Originale egenerklæringer sendes Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Vi godtar også egenerklæringer med signatur som er skannet.

Forsendelser som inneholder fødselsnummer skal ikke sendes med vanlig e-post, ref. Datatilsynet.

(Hol kommune kan ikke ta i mot egenerklæringer via eDialog)

Skjema

Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense (Hol) (PDF)

Personer som overtar eiendom må føre opp hele fødselsnummeret, 11 siffer.
Husk å føre på eierandel som skal overtas i brøk.

Brev fra Landbruksdirektoratet om endring av egenerklæringsskjemaer 16.10.2020 (PDF)

Veiledning for utfylling finner du på side 3-4 i egenerklæringsskjemaet.

Eksempler på utfylling av skjema 

Her er en oversikt over hvordan en fyller ut egenerklæringsskjemaet ved de vanligste eiendomsoverdragelsene.

Hver ny eier fyller ut hvert sitt skjema med eierandel som skal overtas i brøk.

Bolighus
Fyll ut punkt 1, 2 (eierandel du skal overta i brøk), punkt 3 og 3B. Kryss av til venstre og skriv under i punkt 8.

(Landbruksdirektorat fastsatte 21.09.22 endringer i lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (nullkonsesjon), der slektskapsunntaket fra boplikt i helårsboliger ved nye eiendomsoverdragelser oppheves fra samme dato. Punkt 7 i egenerklæring om konsesjonsfrihet kan derfor ikke lenger benyttes. Skjema utfylt med punkt 7 returneres til avsender).

Hytte/ Fritidsbolig
Fyll ut punkt 1, 2 (eierandel du skal overta i brøk), punkt 3 og 3A. Kryss av til venstre og skriv under i punkt 8.

Fritidsleilighet/ fritidsleilighet med utleieplikt 
Fyll ut punkt 1, 2 (eierandel du skal overta i brøk), punkt 3 og 3A. Kryss av til venstre og skriv under i punkt 8.

Boligtomt
Fyll ut punkt 1, 2 (eierandel du skal overta i brøk), punkt 5 og 5B. Kryss av til venstre og skriv under i punkt 8.

(Landbruksdirektorat fastsatte 21.09.22 endringer i lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (nullkonsesjon), der slektskapsunntaket fra boplikt i helårsboliger oppheves fra samme dato. Punkt 7 i egenerklæring om konsesjonsfrihet kan derfor ikke lenger benyttes. Skjema utfylt med punkt 7 returneres til avsender).

Hyttetomt/ Fritidstomt
Fyll ut punkt 1, 2 (eierandel du skal overta i brøk), punkt 5 og 5A. Kryss av til venstre og skriv under i punkt 8.

Eiendom som er regulert til f.eks parkeringsplass o.l.
Fyll ut punkt 1, 2 (eierandel du skal overta i brøk), punkt 6, begge avkryssingsboksene. Kryss av til venstre og skriv under i punkt 8.

Landbrukseiendom/ LNF (Landbruk-, natur- og friluftsområde)
Ta kontakt med servicetorget. Det må avklares hvilket egenerklæringssskjema som skal benyttes, og om det evt. må søkes om konsesjon.

Tinglysing av eierskifte i kommunale boligfelt

Når man skal overta/tinglyse hele eller andeler av kommunale boligeiendommer i Hol kommune, er det ved disse tinglyst en urådighet, et forbud mot at en eiendom kan selges uten samtykke fra ordfører.

Det er viktig å være klar over at en tinglyst urådighet stanser tinglysing.

Hvordan gå fram:
Dersom du skal overta eiendom/del av eiendom må du ta kontakt med Fellestjenester i Hol kommune. Dette gjelder også dersom du eier en andel av eiendommen i dag, og du nå skal overta en part av eiendommen.

Dersom du skal bytte bankforbindelse må du også ta kontakt med Fellestjenester.

Vi må vite hvilket gårdsnummer/bruksnummer (evt. festenummer seksjonsnummer) det gjelder, og hvor stor andel du nå skal overta.

Godkjenning fra ordfører skal legges ved dokumentene som sendes til tinglysing.

Andre skjema

Søknadskjema for konsesjon (PDF)

Søknader om konsesjon behandles av avdeling for plan og utvikling.
Sendes Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

Alle skjema i forhold til konsesjonsloven

Gebyr for behandling av konsesjonssøknader varierer fra kr 2000 til kr 5000.

Skjøte, skjema (PDF)

Kjøpekontrakt, skjema (PDF)

Lov og forskrift

Lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, der slektskapsunntaket etter § 5 er opphevet - 21.09.2022

Konsesjonsloven

Mer informasjon

Statens kartverk, Tinglysingen

Landbruksdirektoratet, om konsesjon og konsesjonsfrihet