Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Slamtømming

Tømming av slam omfatter slamavskillere/septiktanker i tilknytning til separate avløpsanlegg, samt tette tanker for toalettavløp.

Hallingdal Renovasjon har ansvaret for slamtømming på vegne av Hol kommune.

Kommunen faktuerer gebyr. 
Spørsmål om slamgebyret rettes til kommunen.

 

For tiden utføres slamtømmingen av Stoklands Bilruter AS

Telefon for nødtømming:

95984903.

 

Hol kommune har egen forskrift for tømming av avløpsanlegg


Sjekk når septiktanken din ble tømt

Kontakt servicetorget på tlf. 32092100.

Tømmeplan for slamavskillere

Alle septikanlegg som skal tømmes vil få sms eller tilsendt tømmekort ca 14 dager før de kommer for å tømme.

 

Boliger:
2022: Østre Hol (skille ved Hagafoss)
2023: Vestre Hol

Hytter:
2022: Hovet - Hol - Sudndalen
2023: Dagali
2024: Ustaoset - Haugastøl
2025: Skurdalen - Geilo

Gebyrregulativ for slamtømming