Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Trafikksikkerhetstiltak Geilo, skole- og idrettsområdet

I siste del av april blir det oppstart av arbeidet med ny adkomstveg til skole- og idrettsområdet på Geilo.

Arbeidet med nytt veikryss ved Highland vil medføre nødvendig omlegging av gang og sykkelsti underveis i arbeidene.


Under anleggsarbeidene vil det av trafikksikkerhetsmessige årsaker bli omlegging av gang og sykkelstien. Informasjon om dette bli lagt ut på Civis og kommunens hjemmeside i samråd med entreprenør og tekniske tjenester.

Hele arbeidet med ny adkomstveg til skole- og idrettsområdet forventes ferdigstilt i uke 29 i 2025.

HOVEDMÅL

Etablere ny adkomstveg til skole- og idrettsområdet.


DELMÅL

  • Trygg adkomst for skoleelever - mindre biltrafikk i skoleområdet

  • Sikre god og trygg avleveringssone for buss og foreldrelevering/henting

  • Trafikksikkerhet langs Rv.7 - sanering av trafikkfarlige avkjørsler

  • Generell opprydding i trafikkbildet rundt skole- og idrettsområdet
     

Se presentasjon av ny vegsituasjon for skole- og idrettsområdet med oversiktskart

 

Sist endret: 22.05.2024