Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Risikobasert feiing og tilsyn i boliger og fritidsboliger

Brannforebyggerne har som hovedoppgave å utføre lovpålagt tilsyn og feiing piper/skorsteiner og ildsteder i boliger og fritidsboliger. Vårt mål er å forebygge brann slik at tap av liv og verdier unngås.

Vi går tilsyn og feier ved behov, ut fra kriterier som type skorstein, ildsted, alder på bolig, alder på beboere og type byggverk.


Risikomodellen gir en prioriteringsliste for hvor vi skal gjennomføre tilsyn.

Boliger/fritidsboliger med høyere brannrisiko vil til enhver tid bli prioritert, og dette fører til at noen boliger får tilsyn ofte og noen sjeldnere.

Brannforebyggeren som er på tilsyn sjekker at ildsted og pipe/skorstein er i forskriftsmessig stand, i tillegg til å gi råd om røykvarslere, slukkemidler, rømningsveier og riktig fyring.

Under tilsynet blir det gjort en vurdering på om boligens/fritidsboligens fyringsanlegg trenger feiing. Ser vi at det er behov for feiing, feier vi umiddelbart eller på et senere tidspunkt etter avtale med eier, eller eiers representant.
Hvis det er mye sot i pipen kan brannforebyggeren sette boligen/fritidsboligen på prioriteringslisten, slik at den får oftere besøk for en periode.

Vurderingen om en pipe trenger feiing eller ikke, blir basert på faglige vurderinger.

Hvor mye sot som legger seg i pipa/skorsteinen avhenger av hvor ofte man fyrer, hva slags type ildsted og pipe/skorstein man har og selve fyringsmønsteret. Dette gjelder både i boliger og fritidsboliger.

Brannforebyggeren skal kontrollere at fyringsanlegget (pipe/skorstein og ildsted) er installert riktig etter gjeldende lover og forskrifter, og sjekke om anlegget blir brukt riktig uten fare for skade på helse, miljø og sikkerhet.

Har du dokumentasjon på ditt fyringsanlegg, er det fint om dette framvises under tilsyn.

Tenk gjerne gjennom egen brannsikkerhet før vi kommer på besøk:

  • Det skal være minst en røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor teknisk rom.

  • Blir røykvarsleren jevnlig kontrollert?

  • Finnes det slokkemidler?

  • Er rømningsveiene tilfredsstillende?


Hol brann og redning

Sist endret: 22.02.2024