Kontakt oss Ledige stillinger Min side

To nye miljøfyrtårn i Hol kommune

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 10 000 private og offentlige virksomheter er nå sertifisert gjennom ordningen.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Ved å bli Miljøfyrtårn er man godt i gang med å ta samfunnsansvar, fordi det handler om å redusere virksomhetens ytre miljøpåvirkninger, men også om menneskene, det indre miljøet, på arbeidsplassen. Svært ofte medfører dette arbeidet også effektivisering og lavere driftskostnader for virksomhetene. Det blir en «vinn-vinn» situasjon for arbeidstakerne, samfunnet og virksomheten.

Hol kommune gratulerer Skue Sparebank avd. Geilo som nytt miljøfyrtårn!

Plaketten ble tildelt i tingsalen på kommunehuset 14. desember 2023.

Ordfører Sigrid Simensen Ilsøy og Gard Johannes Gauteplass fra Skue Sparebank.
Ordfører Sigrid Simensen Ilsøy overrekker plaketten til Gard Johannes Gauteplass, Skue Sparebank avd Geilo.

Entreprenører som driver med anleggsvirksomhet har stor nytte av sertifiseringen, både i daglig drift, utvikling og ved anbud.

Hol kommune gratulerer MR Entreprenør AS som nytt Miljøfyrtårn og ønsker lykke til videre!

Representanter fra MR Entreprenør AS mottar Miljøfyrtårn-plakett fra ordfører Sigrid Simensen Ilsøy.
Ordfører Sigrid Simensen Ilsøy overrekker Miljøfyrtårn-plaketten til MR Entreprenør AS; Roar Strand Gilen og Marius Høgberg.

Plaketten ble tildelt i kommunestyremøtet 30. november 2023.

Mer informasjon om Miljøfyrtårn

Sist endret: 22.05.2024