Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Hvor kaster du avfallet ditt?

Viktige ting å huske på ved sortering av avfall!

Det er forbudt å sette fra seg større ting på containerplasser og returpunkt. Dette skaper store problemer for renovatørene, men også for brøytemannskapene! 

Madrass som havnet i snøfresen
Her ser du en madrass som havnet i snøfresen på et returpunkt, og skapte problemer for brøytemannskapene våre.

Det er også forbudt å kaste engangsgriller eller aske i containerne. Hvert år er det en eller flere branner i hyttecontainere, som oftest er forårsaket av engangsgriller eller aske.

Det er KUN husholdningsavfall, slikt som du ellers kunne hatt i avfallsdunken hjemme, som skal leveres på returpunktene.
Alt annet avfall leveres på avfallsmottakene.

sortere.no får du tips og hjelp til sorteringen   https://sortere.no/

Containerpunktene er for abonnenter som betaler for containerrenovasjon. Det er også for de fastboende som ikke har tilbud om henting av avfall hjemme, og for hytter/fritidsboliger/støler.

Tenk også over hvor du parkerer.
Feilparkerte biler hindrer ofte renovatørene i å få tømt containere. Det er parkeringsforbud foran alle containere, og sideveis i en avstand på minst to meter.

Les mer på Hallingdal Renovasjon sin nettside.

Sist endret: 27.03.2024