Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Min sak

Innbyggerinitiativ er en lovfestet ordning som gir kommunens innbyggere rett til å fremme saker til politisk behandling.

Kravet er mellom annet at minst 300 innbyggerer støtter saken med sine underskrifter. Du har likevel ikke krav på noe bestemt utfall av saken.

Nettportalen minsak.no gjør det mulig både å fremme saker og samle underskrifter.

Veileder om innbyggerinitiativ


Kommuneloven om Innbyggerinitiativ

Hvem kan fremme saker?

Alle som bor i kommunen saken gjelder kan fremme eller skrive under på en sak. Ungdom under 18 år kan også fremme saker.

Hvilke saker kan du fremme?

Du kan fremme saker som gjelder kommunens virksomhet.
 

Hvilke saker kan du ikke fremme?


• Saker som allerede er behandlet av kommunestyret i løpet av valgperioden.

• Saker med samme innhald som et tidligere innbyggerinitiativ.

Når må saken behandles?

Kommunestyret skal ta stilling til saken senest seks måneder etter at den er mottatt.