Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Tilskudd til frilufts- miljø- og naturforvaltningstiltak

Fond som forvaltes av formannskapet

Kommunen gir årlig tilskudd til ulike frilufts-, miljø og naturforvaltningstiltak. Det er formannskapet som forvalter flere fond innen fiske- og miljøsektoren og tildeler tilskudd.

Søknad om tilskudd sendes utmarkskontoret på eget skjema innen 1. mars hvert år. 

Søknadsskjema

Fond til fremme av fisket
Renter av fondet skal nyttes til tiltak for bedring av fisket i vann og vassdrag.

Regler for fond til fremming av fisket i Hol kommune

 

Åsta og Einar Martinsens fond for rent vann i Holsfjorden
Renter av kapitalen skal kunne brukes til tiltak for rent vann i Holsfjorden.

Statutter for Åsta og Einar Martinsens fond for

rent vann i Holsfjorden

 

Midler til vassdrags- og miljøtiltak

En andel av årlig bevilgede midler over kommunebudsjettet kan gis som tilskudd til miljø- og vassdragstiltak. De siste årene har det ikke vært avstatt midler til dette.