Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Hunder og båndtvang

Hundeloven

Hundeloven har en rekke bestemmelser som styrer hva man har lov og mulighet til med hund. En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal hundeholderen søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre.

Hundeloven fastsetter når det er ordinær båndtvang, etter hvilke kriterier kommunen kan innføre utvidet båndtvang og når kommunen kan innføre ekstraordinær båndtvang. I Hol kommune er det utvidet båndtvang t.o.m. 31.oktober.

Båndtvang
I tiden 1.april til 31.oktober er det båndtvang i Hol kommune. I denne perioden skal hund holdes i bånd eller være forsvarlig innestengt. Det er båndtvang hele året i tettsteder, boligområder, område regulert til offentlig formål, på kirkegårder og tilrettelagte friluftsområder.
I tiden 21.august til 1.november er det unntak for hund under lovlig jakt og lovlig trening (lovlig jakt/trening krever tillatelse fra berørt grunneier), samt for rednings-, politi- og gjeterhund under oppdrag.
I tiden 1.november til 31.mars kan hund løpe løs dersom den blir forsvarlig fulgt. Hunden skal imidlertid alltid være under kontroll.
I jule-, vinter- og påskeferie er det båndtvang i alle dobbeltsporede preparerte skiløyper.

Jakt og trening av hund
I tiden 21.august til 31.mars er det tillatt med hund til lovlig jakt og lovlig trening (lovlig jakt/trening krever tillatelse fra berørt grunneier).

Når hunden kan være løs
I perioden 1.november til 31.mars kan man gå med løs hund dersom man følger og har kontroll på hunden. Husk imidlertid at det i Hol kommune er båndtvang i dobbeltsporede preparerte skiløyper i jule-, vinter-, og påskeferie. Hundeloven fastsetter noen vilkår for at man kan ha hunden løs.
Hunder kan være løse bare når de
a) blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller
b) er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.

Hundemøkk
Etter kommunal forskrift om hundehold plikter hundeeier å fjerne hundemøkk bl.a. i tettbygd strøk, langs offentlig vei, tilrettelagt friluftsområde og i skiløype.

Kommunal forskrift om hundehold

Forskrift om hundehold i Hol kommune