Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Fiskeforvaltning

 

Hol kommune har som mål å tilrettelegge for en god kommunal fiskeforvaltning og gi god informasjon til grunneiere, fiskerettshavere og andre interesserte. 

Kommunen har en del oppgaver etter lakse- og innlandsfiskeloven, samt ansvarsoppgaver innenfor miløhensynene i blandt annet arealplaner og vannkraftkonsesjoner. 

Kommunen har etter lakse- og innlandsfiskloven ansvaret for:


*tiltak i akutte krisesituasjoner, jamfør lakse- og innlandsfiskloven §  12 *fisketrapper, fiskerenner og liknende, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 15
•pålegg om salg av fiskekort, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 27
•pålegg om fiskekulturtiltak, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 28
•fastsetting av grenser, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 31
•merking av grenser, jamfør lakse- og innlandsfiskloven §§ 15, 31 og 40
•fiske i friløpet, tilstopping, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 36
•utkasting og inndragning, jamfør lakse- og innlandsfiskloven § 47

Fiskeboka- fiskekort

Som et ledd i kommunens arbeid med å tilgjengeliggjøre fiske for allmenheten forsøker kommunen å være oppdatert på kortsalg og fisketilbud rundt om i kommunen. 

Hol kommune har utarbeidet en fiskebok med oversikt over områder i kommunene der det selges fiskekort og hvor man får kjøpt disse kortene. Fiskeboka er fra 2013, slik at kortsalg i noen vann er endret. En pdf versjon finner du her:

Sportsfiske i Hol kommune (2013)

De endringene kommunen har blitt opplyst om etter at fiskeboka sist ble revidert er følgende:

Endringer i fiskeområde 17 Geiteryggvatnet, Bakkahellervatnet og Omnsvatnet. 

I Geiteryggvatnet er det fritt fiske for gjester på Geiterygghytta. I Bakkahellervatnet og Omnsvatnet er det privat fiske, og det selges ikke fiskekort.

Tilskudd

Kommunen forvalter noen fond og tilskuddordninger som blandet annet kan brukes til ulike skjøtsels- og forvaltningstiltak for fisk og i vassdrag. Se egen side om tilskuddordninger på miljøsiden.