Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Leie gategrunn

Leie av torgplasser i Geilo sentrum

Tjenestebeskrivelse for leie av torgplass i Geilo sentrum 

Formål med tjenesten

Gi privatpersoner, firmaer, lag og foreninger mulighet til å leie grunn og i Geilo sentrum for å drive varehandel eller ha arrangement.

Hvem kan få tjenesten/målgruppe

Privatpersoner, firmaer, lag og foreninger. Medlemmer i Visit Geilo har fortrinnsrett til å leie torgplass.

Tjenestens innhold

Det er noen områder i gågata i Geilo sentrum som leies ut.

Leietakere betaler avgift etter følgende tabell:

Leietid

Telt-/vogn (≤ 60m²)

Døgnleie

Kr.     300

Ukeleie

Kr.  1 000

 

Lokale lag av frivillige lag og organisasjoner er fritatt for leieavgift.

Leietaker av torgplass kan ta ut strøm fra kommunens uttak mot å betale en avgift på
kr. 100 pr. døgn for 16 amper, kr. 200 pr. døgn for 25/32 amper og kr. 300 pr. døgn for 63 amper.

Hovedarrangører og stedbunden næring som er medlem av Visit Geilo har fortrinnsrett til å leie torgplass. Har ikke Visit Geilo eller deres medlemmer søkt om torgplass to måneder før bruk, tildeles plassen til første søker.

Hva du kan forvente av oss

At vi gir deg skriftlig melding om tildelt plass. Tildeling til hovedarrangør og medlemmer i Visit Geilo meddeles forløpende, senest en uke etter at søknaden er levert kommunen. Andre får svar senest en uke etter søknaden er levert, men ikke tidligere enn to måneder før leiedato.

Hva vi forventer av deg

  • Vi forventer at du sender inn søknadsskjema i forkant og betaler avgiften innen forfall. Hovedarrangør og stedbunden næring som er medlem av Visit Geilo må søke senest 2 måneder i forkant for å beholde fortrinnsretten.
  • Tillatelse med kvittering for betalt torgavgift skal oppbevares på stedet og framvises ved forespørsel.
  • Selger må forevise tillatelse fra næringsmiddeltilsynet ved omsetning av næringsmidler, fra politiet ved omsetning av brukte og kasserte ting. Selger må selv sørge for å ha alle nødvendige godkjenninger i orden.
  • Leietaker er ansvarlig for at torgplassen er ryddet og rengjort etter bruk. Dersom benyttet areal ikke er godt nok ryddet eller rengjort blir dette gjort for leietakers regning.

Praktiske opplysninger

Plassering av stand, telt, vogn e.l. må ikke hindre publikums bruk av gågata, varetransport eller passasje for utrykningskjøretøy.

Telt som brukes på torget må ikke være større enn 60 m².  Ved behov for større telt må dette søkes om og begrunnes særskilt.

Det er forbudt å bruke jordspyd, plugger eller annet utstyr som kan skade gatedekket og annen infrastruktur som er etablert i området.  En eventuell skade vil medføre at  leietaker blir erstatningsansvarlig ovenfor kommunen.

Dersom det er fare for søl eller forurensning av gågate/torg er leietaker selv ansvarlig for at grunnen tildekkes slik at gatelegeme m.m. ikke blir berørt.

Med unntak for vareleveranse og utrykningskjøretøy er det ikke tillatt å bruke motorkjøretøy innenfor det område som er regulert til gågate/torg (GG1/torg).

Ved tilstellinger der bruk av motorkjøretøy er en forutsetning eller et hovedelement i arrangementet kan bruk tillates etter særskilt søknad.

Saksbehandlingstid

Du får svar innen en uke etter at søknaden er levert kommunen. Søkere som ikke er medlem av Visit Geilo får svar tidligst 2 måneder før leiedato.

Klage

Evt. klage sendes postmottak@hol.kommune.no

Ansvarlig for tjenesten

Teknisk etat - Eiendomsavdelingen

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

 

Besøksadresse:

 

Postadresse:

Tverrvegen 1, 3580 Geilo

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

Dato oppdatert

31.08.2022


Privatpersoner, firma, lag og foreninger har muligheter til å leie torgplasser i Geilo sentrum.

Regler og avgifter for leie av amfi og torgareal i Geilo sentrum

Ved spørsmål om ledig område, ta kontakt med eiendomsavdelingen, tlf 40918196.

Søknadskjema


Det er kun område 2 (foran Cafe Mocca) og område 5 (amfiet) i gågata som er tilgjengelige for utleie. 

Bygg B og områdene 3 og 4 er opptatt på ubestemt tid.
I jula vil det stå boder til julemarkedet i sentrum. 
Område 7 og 8 utgår, da det nå brukes som parkeringsplasser.

Oversiktskart - Geilo sentrum (markeres og legges ved)

Søknader med vedlegg sendes Torill.Grue.Tufte@hol.kommune.no

eller pr. post: Hol kommune, Eiendomsavdelingen, Tverrvegen 1, 3580 Geilo

 

Regler for matvogn, foodtruck og flyttbare utsalgssteder i Hol kommune