Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Skjenkebevilling åpent/lukket arrangement

Når må du søke om skjenkebevilling ved arrangement?

Skal du ha et arrangement hvor du skal servere alkohol må du vanligvis søke om skjenkebevilling. Det finnes likevel noen unntak. Det skilles videre mellom to ulike bevillinger:

 • Skjenkebevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning).
 • Skjenkebevilling for lukket arrangement (ambulerende skjenkebevilling).
Når må du søke om skjenkebevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)?

Dersom du skal skjenke alkohol på et åpent arrangement for eksempel i et lokale uten skjenkebevilling eller på et avgrenset område utendørs må du søke om bevilling for enkelt bestemt anledning. Eksempel på slik arrangement er; vinsmakerkurs, foredrag,  festivaler, bygdefest, lønningspils osv.

Noen andre forhold som tilsier at du må søke om enkelt bestemt anledning er:  

 • At deltagerne ikke er en spesiell personkrets, dvs. at deltakerne ikke har en tilknytning til den eller de som inviterer til selskapet. Selv om deltagerne skriver seg på en liste eller det er et begrenset antall, vil arrangementet være åpent dersom det ikke er en annen tilknytning til deltagerne. Eksempler på en ikke spesiell personkrets er vanlig medlemsmøte i en forening, kundekvelder, sammenkomster for idrettslag, klubber o.l.
 • Dersom du tar betalt inngang for arrangementet.
 • Arrangementet finner sted i et lokale som vanligvis et tilgjengelig for offentligheten, felleslokaler, lokale som driver serveringssted, andre steder der offentlige møtes eller offentlig plass (for eksempel gate, torg, i park osv).
Når må du søke om skjenkebevilling for lukket selskap (ambulerende)?

Ved arrangement hvor det er et «sluttet selskap» dvs. sluttet krets av personer som er samlet for bestemt formål i et bestemt lokale, f.eks. bryllup, konfirmasjon, jubileum eller lignende. Må du blant annet søke dersom:

 • Du skal ta betalt for alkoholen.
 • Du leier et lokale der utleier står for andre tjenester som servering av mat og drikke, selv om det er arrangør som har betalt for mat og drikke. 
 • Arrangementet finner sted på en offentlig plass eller der offentlige møtes. 
Når trenger du ikke å søke?

Her er noen eksempler på tilfeller hvor du ikke må søke om skjenkebevilling:

 • Bedriften har et arrangement for egne ansatte i egne lokale, så lenge det ikke tas betalt for alkoholen.
 • Eier, leier, driver eller ansatt bruker et offentlig lokale til eget bruk til et lukket selskap, uten å ta betaling for alkoholen.
 • Dersom du skal ha et sluttet selskap, som bryllup, bursdag osv. i et lokale du leier eller låner som privatperson, så lenge det ikke tas betalt for alkoholen og du selv står for innkjøp og servering av mat og drikke.
Hvilke krav må være oppfylt?
 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Du må oppgi en skjenkeansvarlig som har fylt 20 år. Ved større arrangement må du ha en stedfortreder. 
 • Krav til kunnskapsprøve i alkohol gjelder ikke ved tildeling av bevilling for en enkelt bestemt anledning.
Hvordan søke om skjenkebevilling ved arrangement?

Du kan sende inn søknaden elektronisk eller skrive ut og sende per post.

"Søknad om skjenkebevilling for enkelt, bestemt anledning (åpnet arrangement)"

"Søknad om skjenkebevilling for lukket selskap (ambulerende)"

Hvor lang tid tar det å få svar?

Rådmannen har delegert myndighet til å gi skjenkebevilling for arrangement.

 • Ved åpent arrangement sendes saken til uttalelse hos politiet og sosialtjenesten. Forventet behandlingstid er 4-5 uker.
 • Ved lukket arrangement er det ikke krav om å innhente uttalelse. Forventet behandlingstid er 1-2 uker.
Hvor mye koster det?
 • For lukket selskap (ambulerende skjenkebevilling): kr. 440 pr. arrangement
 • For åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning): 
  • Inntill 50 personer: kr. 440,-
  • Mellom 50-200 personer: kr. 660,-
  • Mellom 200-1000 personer: kr. 880,-
  • Over 1000 personer: kr. 1 320,-

Vedtatt i kommunestyre sak 49/24, 25.04.2024

Lov, forskrift og lokale vedtak

Har du en bevilling har du ansvar for å sette deg inn i lovverket og gjøre deg kjent med lokal bevillingspolitikk.

Lokale retningslinjer

Retningslinjene er grunnlag for tildeling av bevillinger for salg og skjenking av alkohol i Hol kommune. 

Alkoholpolitiske retningslinjer for Hol kommune 2020-2024 (revidert 08.12.22).

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune.

Planen frem til 2020 er vedtatt i kommunestyret, sak 98/16, 30.11.2016, uten revidering for 2016 - 2020.

Lover

Alkoholloven

Alkoholforskriften

Kontakt oss

Servicetorget

Telefon: 32 09 21 00 (mandag-fredag kl. 09.00 - 15.00)

E-post: postmottak@hol.kommune.no