Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Tilskudd til kulturformål

Det finnes mange ulike tilskuddsordninger for kultur. Her finner du Hol kommune sine tilskuddsordninger for kultur og fritid.

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål

 

Aktivitetstilskudd idrett

Søknadsfrister er 15. mars hvert år.

Søknadskjema - aktivitetstilskudd

 

17. mai tilskudd

Søknadsfrist er 15. april hvert år.

Søknadskjema 17-mai-tilskudd

 

Prosjekttilskudd

Søknadsfrister er 15. mars og 15. oktober hvert år.

Søknadskjema - Prosjekttilskudd til idrettsanlegg og kulturbygg

Søknadsskjema - Prosjekttilskudd

 

Driftstilskudd

Søknadsfrist er 15. mars hvert år.

Søknadskjema - Driftstilskudd til idrettsanlegg og kulturbygg

Søknad om driftstilskudd

 

Tilskuddsportalen

- Oversikt over tilskuddsordninger ut over de kommunale
- Et elektronisk verktøy for lag og foreninger som hjelper til med å finne frem i et hav av muligheter

Det finnes et uttall tilskuddsordninger fra offentlige og private institusjoner.
Legater, stiftelser og ulike institusjoner og virksomheter bidrar hvert år med store summer i form av tilskudd etter søknad. En av utfordringene for lag for foreninger er å holde oversikten over alle mulighetene og alle fristene. Det er ofte tilfeldig at man kjenner til ordninger.

Tilskuddsportalen samler informasjon om tilskuddsordninger på ett sted. Tjenesten er nettbasert og gir hele tiden oppdatert informasjon om ordninger og frister. Katalogen gir mulihget til å vise bestemte fagområder og emner. Kalenderen viser alle søknadsfrister for en bestemt dag eller måned. Fristene for neste måned kan varsles på e-post. Beskrivelser med givers formål er tilgjengelig slik at søkere lettere kan finne aktuelle søkeplasser.

Lag og organisasjoner i Hol kommune inviteres til å bli medlemmer i Tilskuddsportalen.
Tjenesten krever ingen installasjon utover datamaskin med nettleser. I tillegg finnes en modul for lag og foreninger hvor de selv kan operere seg imellom.

Du kan selv søke om tilgang til foreningen din i Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen

 

Når du kommer inn:

Skriv Hol i søkefeltet, og (Hol (Viken) dukker opp.

Klikk Ny portal

I feltet «Skriv inn navn på din kommune eller organisasjon» skriver du Hol på nytt.

Velg «Lag og foreninger i Hol»

Fyll inn epostadresse, fornavn, etternavn, navn på forening og evt. organisasjonsnummer.

Hak av på «Jeg bekrefter at jeg har en sentral rolle i denne foreningen.»

Klikk på «Forespørsel»

Du vil da få en epost. Dersom laget ditt har fått tilgang, går du inn på den tilsendte lenken og trykker Hjelp.

Da kan du se en liten veiledningsfilm.

Lykke til!