Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Spillemidler

Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Kommunen gir veiledning og behandler søknader om statlige spillemidler til anlegg og områder for idrett og friluftsliv.

Det kan søkes om tilskudd til:

• nybygg av idretts- og friluftsanlegg
• rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg
• nærmiljøanlegg


Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.


Vilkår

Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Det forutsettes at organisasjonene gir sine innspill i planprosessen i forbindelse med kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

Kontakt avdelingsleder for kultur Jon Opsahl for flere opplysninger. Tlf. 95 98 00 42,
e-post: jon.opsahl.sletto@hol.kommune.no