Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Skiløyper

Hol Kommune er stolt av å kunne tilby over 500 kilometer med langrennsløyper.

Status på skispor

Du kan følge løypeprepareringen på skisporet.no

Oversikt over preparerte løyper i Hol

 

Løypevett

Hol kommune byr på flotte skimuligheter i preparerte løyper. For at alle skal få glede av skiturene må alle vise godt løypevett. Holder man seg til ti enkle løypevettregler vil det bli færre uheldige episoder, mindre irritasjon og dermed mer glede for alle.

 

10 REGLER FOR LØYPEVETT:

1. Vis hensyn og vær vennlig mot andre skiløpere.

2. Vær spesielt hensynsfull og oppmerksom mot barn og eldre.

3. Det er høyrekjøring også i skiløypa.

4. Den som kjører ned har forkjørsrett, den som kommer oppover må vike og gi god plass til de som kommer ned.

5. Den som kommer nedover en bakke må om nødvendig varsle, for eksempel ved å rope "løype"!

6. Den som kommer bakfra har ikke forkjørsrett, men må gå forbi på utsiden.

7. Trekk ut av løypene når dere slår av en prat eller tar en pause.

8. Hundeeiere må vise ekstra hensyn og ha full kontroll over hunden.

9. Skiløpere som er ute på treningstur har ingen særrettigheter.

10. Det er ikke god skikk å gå på bena i skisporet.

 

Vil du være med å bidra?

Hol kommune har en sammensatt modell for finansiering av fellesgodene stier og løyper. Kort oppsummert omfatter ordningen disse finansieringskildene:

Type avtale                    Parter         Disposisjon              Kommentar

Kommunale tilskudd til de enkelte sti- og løypeområdene

 

Sti- og løypenemder

 

Drift og mindre infrastruktur

 

Tilskudd fordeles etter egen fordelingsnøkkel. Finansiering fastsettes i årlig budsjettprosess.

 

Kommunalt tilskudd fra sti- og løypefondet

Sti- og løypenemnder

Fysiske tilretteleggingstiltak, ikke drift.

Sti- og løypenemnder kan søke om tilskudd til infrastrukturtilltak en gang i året. Se vedtekter under tabell.

Frivillige avtaler om fellesgodefinansiering

 

Lokale bedrifter

 

 Drift

 

 

Årlig tilskudd til stier og løyper, basert på bedriftenes omsetningstall. Ved inngåelse binder bedriften seg i en periode. Det vanligste er 3-års perioder.

 

Frivillige bidrag 

 

Hyttevelforeninger, fastboende og turister

 

Drift og infrastruktur

 

Valgfritt beløp som betales via f.eks. Vipps eller overføres direkte til løypeområdet. Flere velforeninger organiserer felles innbetalinger til løypeområder.

 

Utbyggeravtaler

 

Utbyggere og kjøpere

 

Todelt:

Utbyggereà Infrastruktur

Kjøpereà Drift

 

Avtale om bidrag basert på 1% av omsetningsverdien på eiendom.

Klausul om årlig differensiert løypebidrag fra kjøper.

 

Utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven

 

Utbyggere

 

Kun til infrastruktur
(omlegging, bruer/klopper, kryssing etc.)

 

Det kan gjennom bestemmelser kreves at utbyggere i et område besørger helt eller delvis etablering av nødvendig infrastruktur. Avtalene regulerer den enkelte utbygger sitt forholdsmessige anleggsbidrag.

 

Grunneierkompensasjoner

 

Grunneiere

 

Ikke bundet

 

Utbetaling til grunneiere som kompensasjon for bruk av grunn til maskinpreparering. Beregnes ut fra omfanget løyper på eiendommene. Finansieres som for kommunale tilskudd.

 

 

Søknadsskjema for mindre tiltak (opp til kr. 50 000,-)

Vedtekter for bruk av sti- og løypefond i Hol kommune

Prisliste - Vedlegg til vedteker for bruk av sti- og løypefond

Frivillige bidrag vil også i tiden fremmover være nødvendig for å kunne opprettholde dagens løypeprodukt. Hol kommune betaler tilskudd til de ulike sti- og løypeområdene. Men, skal vi kunne fortsette å levere det omfanget og den kvaliteten vi har i dag, er vi avhengig av frivillige bidrag. Du kan derfor være med på å påvirke produktet, ditt bidrag går uavkortet til ditt lokale sti- og løypeområde. 

 

Kontaktinformasjon til sti- og løypenemndene


OMRÅDE

KONTAKT

E-POST

Sudndalen og Hovsåsen 

Torgeir Bjerknes

torgeir.bjerknes@gmail.com

Holsåsen  

 

Tom Throndsen

tom@fairplayvestland.no

 

Ustaoset 

Jan Henning Waldal

post@ustaosetvel.no

 

Haugastøl  

 

Arild Remme

remme.arild@gmail.com

 

Skurdalen 

 

Jan Borgnes

jan.b.borgnes@gmail.com

 

Dagali  

 

Arne Ramberg

aramb@online.no

Geilo 

Roger Espeli

post@geilostiogloypelag.no

 

For Geiloområdet er det dannet et sti- og løypelag. Det er altså ikke lengre Hol kommune som har driftsansvaret for sti- og løypenettet i området.

 

Facebook-sider

Geilo sti. og løypelag

Holsåsen stig- og løypeområde

Hallingskarvet skiparadis Sudndalen

Ustaoset vel

Haugastøl vel

 

Lovverket

Lov om friluftslivet (friluftsloven)

Bålbrenning