Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kultur og frivillighetspris og Kultur- og idrettsstipend

Kultur og frivillighetspris

Hol kommunes kultur og frivillighetspris er en hedersbevisning til personer, grupper eller organisasjoner som har vist en særlig innsats for kulturlivet i Hol. Man kan kun motta kultur og frivillighetsprisen en gang. 

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan komme med forslag til kandidater. Det er ikke tillatt å foreslå seg selv. Forslag som ikke er begrunnet vil ikke bli vurdert.

Frist for innsending av forslag er 15. september hvert år.

Kulturprisen består av et kunstverk til makspris på inntil kr. 10 000,-

 

Forslag sendes til:
Hol kommune
Kultur- og oppvekstetaten
Ålmannvegen 8, 3576 Hol
E-post: liv.s.lindestad@hol.kommune.no

 

Kultur- og idrettsstipend

Hol kommunes kultur- og idrettsstipend skal være en inspirasjon til personer, grupper eller organisasjoner som viser stor fremgang eller nytenkning innenfor kultur og/eller idrett. Unge utøvere, samt grupper/organisasjoner som aktiviserer unge utøvere, skal prioriteres. Man kan kun motta stipendet en gang for samme type aktivitet.

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan komme med forslag til kandidater. Forslaget skal være begrunnet. Det er ikke tillatt å foreslå seg selv. Ved tildeling til enkeltpersoner, skal vedkommende være mellom 16 og 25 år i tildelingsåret. 

Frist for innsending av forslag er 15. september hvert år.

Kultur- og idrettsstipendet består av et diplom og en sjekk pålydende kr. 10.000,-.

Forslag sendes til:
Hol kommune
Kultur- og oppvekstetaten
Ålmannvegen 8, 3576 Hol
E-post: liv.s.lindestad@hol.kommune.no