Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Syketransport

I forbindelse med undersøkelser /legebesøk skal man som hovedregel benytte eget transportmiddel eller off. transport.

Eget transportmiddel eller offentlig transport

Ansvaret for syketransport er lagt til de regionale helseforetakene. Retten til å få dekket reiseutgifter til undersøkelse og behandling er nå regulert i pasientrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven.

Pasienten må vanligvis legge ut for reisen selv. Trygdekontoret refunderer reiseutgifter etter fremlagt dokumentasjon. Reisen kan dokumenteres med timekort, innkalling eller lignende.

Reiseutgiftene dekkes etter takst for billigste reisemåte med rutegående transportmiddel, for eksempel buss eller tog. Reisebilletter må som hovedregel fremlegges. Reiseutgifter dekkes bare mellom oppholdssted og nærmeste sted der nødvendig undersøkelse/behandling kan foretas.

Dersom en ikke kan benytte seg av rutegående transport på grunn av sykdom, eller på grunn av manglende transporttilbud, kan en få dekket utgifter til ekstraskyss (dyrere transport som for eksempel egen bil eller drosje). Det er da nødvendig med rekvisisjon. Behandler kan utstede rekvisisjon på medisinsk grunnlag, mens kjørekontoret kan utstede rekvisisjon på kommunikasjonsmessig grunnlag (for den del av reisestrekningen hvor det ikke går rutegående transport).

Kjørekontoret for pasienttransport har telefon nummer 05515.

 

Helseekspressen

Helseekspressen er en spesialinnredet buss for sittende og båreliggende pasienter. Bussen er bemannet med personell.

Helseekspressen i Buskerud kjører disse rutene:

  • Ål (Hallingdal) – Ringerike – Oslo
  • Geilo (Hallingdal) – Drammen – Oslo
  • Kongsberg – Drammen – Oslo
  • Geilo (Numedal) – Kongsberg – Drammen

Alle rutene kjøres alle dager (mandag - fredag).

Her finner du rutetider til Helseekspressen.

Pasienter som skal til undersøkelse/innleggelse kan benytte bussen. De behøver kun syketransport-rekvisisjon dersom de ikke har et innkallingsbrev fra sykehuset.

Kjørekontoret for pasienttransport tar i mot plassbestilling. Plass på bussen må bestilles innen kl. 13.00 siste virkedag før reisen. Telefon: 05 515

Tilbudet gjelder pasienter i Buskerud. Helseekspressen transporterer pasienter til sykehusene eller andre behandlere i Ringerike, Drammen, Kongsberg og Oslo. Til Oslo kjører bussen til Riks- og Radiumhospitalet. Skal pasienter til andre sykehus ordnes det med drosje derfra.