Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Syketransport og pasientreiser

Det er mange som ønsker å følge helseekspressen til time på sykehuset. Legetjenesten har kun lov å bestille plass på helseekspressen hvis det er helsemessige årsaker til at en ikke kan følge kollektiv transport eller bruke privat bil. Reglene for transport finner du på nettsiden til Helsenorge.

I forbindelse med undersøkelser og legebesøk til eller fra offentlig godkjent behandling, skal man som hovedregel benytte eget transportmiddel eller offentlig transport.  

Hovedregelen er at du får pengestøtte for reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. For reiser over 300 kilometer (en vei) dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen, i stedet for standardsats per kilometer.

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport.

Behandler kan utstede rekvisisjon på medisinsk grunnlag, mens kjørekontoret kan utstede rekvisisjon på trafikalt grunnlag (for den del av reisestrekningen hvor det ikke går rutegående transport).

Kjørekontoret for pasienttransport har telefonnummer 05515.

Rekvirert reise av helsemessige årsaker

​Det er behandleren din som avgjør om du har behov for rekvirert reise av helsemessige årsaker.

Helsemessige årsaker kan være

  • betydelig redusert orienteringsevne
  • betydelig redusert allmenntilstand
  • psykiske problemer, som gjør det vanskelig for deg å gjennomføre reisen med offentlig transport eller egen bil
  • redusert forflytningsevne, som gjør at du har problemer med å gå, komme deg inn og ut av et transportmiddel eller har behov for tilrettelagt transportmiddel

I utgangspunktet skal den ansvarlige behandleren rekvirere reiser til og fra egne behandlinger. Første gang du henvises til en behandling, er det den henvisende behandleren som skal rekvirere reisen for deg.

Rekvirert reise av trafikale årsaker

​Hvis det er trafikale årsaker til at du trenger rekvirert transport på hele eller deler av reisen, må du kontakte Pasientreiser så tidlig som mulig, og senest klokken 13.00 siste virkedag før behandlingen. Trafikale årsaker kan være at det ikke går offentlig transport på en strekning.

Se Helsenorge.no for mer informasjon om regelverk.

Lenke til regelverket finner du her: Regelverk pasientreiser

Helseekspressen

Helseekspressen er en spesialinnredet buss for sittende og båreliggende pasienter. Bussen er bemannet med personell. Plass på bussen bestilles enten via Pasientreiser hvis det er trafikalt grunnlag, eller via ansvarlig behandler (lege) hvis det er medisinsk årsak til å følge bussen. 

Helseekspressen i Buskerud kjører disse rutene:

  • Ål (Hallingdal) – Ringerike – Oslo
  • Geilo (Hallingdal) – Drammen – Oslo
  • Kongsberg – Drammen – Oslo
  • Geilo (Numedal) – Kongsberg – Drammen

Alle rutene kjøres alle dager (mandag - fredag).

Her finner du rutetider til Helseekspressen.

Tilbudet gjelder pasienter i Buskerud. Helseekspressen transporterer pasienter til sykehusene eller andre behandlere i Ringerike, Drammen, Kongsberg og Oslo. Til Oslo kjører bussen til Riks- og Radiumhospitalet. Skal pasienter til andre sykehus kan det ordnes det med drosje derfra.