Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Legetjenesten i Hol kommune

Kontakt oss 

Vanlige henvendelser: ring Geilo legesenter 32092250

Hol legekontor her midlertidig stengt. Kontoret vil åpne i september/ oktober 2022. 

Alle fastlegene i Hol kommune jobber på Geilo legesenter frem til Hol legekontor åpner igjen.  

Øyeblikkelig hjelp:

Dagtid: ring ditt fastlegekontor.

Kveld, helg, høytid og natt: ring legevakt 116 117

Livstruende tilstander: Ring 113

 

Vi ber våre pasienter om følgende:

• Møt helst opp alene til timen, vi ber om at pårørende verken er med på venterom eller konsultasjon hvis det ikke er helt nødvendig.

• Møt opp på venterommet til det klokkeslettet du er tildelt time, ikke lenge før.

• Av smittehensyn må du gi oss beskjed hvis du har luftveissymptomer, feber, oppkast eller diare.

• Ring alltid for å avtale time. Dette gjelder også øyeblikkelig hjelp time.

• Legen kan også tilby videokonsultasjon og telefonkonsultasjon for sine fastlegepasienter. Les om timebestilling. Både telefon- og videokonsultasjon koster det samme som en vanlig legetime. 

 

Avdelingsleder for legetjenesten er Randi Lia Bille-Larsen.

 

Geilo legesenter

Geilo legesenter drives av kommunen og har medarbeidere med forskjellig bakgrunn.  

Legesenteret har avtale med 5 privatpraktiserende leger.

Åpningstider: Mandag- fredag (hverdager) 08.00-15.00. Det er egne åpningstider i høytider. 

Vanlige henvendelser: tlf. 3209 2250 mandag til fredag.

Telefontid 08.00-11.45 og 12.30 - 15.00.

Adresse: Ustedalen 2, 3580 Geilo 

Følgende leger er tilknyttet legesenteret:

Helge Enerstvedt

Full hjemmel 

Mari Guldahl

Full hjemmel 

Peter Schiellerup

Full hjemmel    

Silje Aasheim Koldal

Full hjemmel 

Birgitte Sterud

Full hjemmel

Birgitte E. Vevatne

i permisjon til 20.05.22. Vikar Elin Julianne Norlund (til 13.05.22) 

Full hjemmel 

Håkon Huus-Hansen

Full hjemmel

Torbjørn Stubø (01.03.22-01.09.22)

LIS1 lege (turnuslege)

 

Følgende medarbeidere er tilknyttet legesenteret:

Randi Lia Bille-Larsen          

Avdelingsleder og sykepleier

Hildegunn Grøtt      

Kvalitet- og fagsykepleier

Jeanette Taranger

Sykepleier

Inger-Elise Olsen

Sykepleier

Linda Mylius Løken

Sykepleier

Tine Moen

Sykepleier

Christina T. Brusletto

Sykepleier

Karianne Ødegård

Sykepleier

Trude Veslegard

Sykepleier

Ann-Kristin Nestegard

Hjelpepleier

Anette L. Nedrestøl

Sekretær

Marit R. Kaupang

Hjelpepleier, vikar

Maila Thunes

Helsesekretær, vikar

Iselin Omdalen Aasberg

Ambulansearbeider, vikar

Marit Aarset

Ambulansearbeider, vikar

 

Hol legekontor

Fra 14.12.21 til september/oktober 2022 er Hol legekontor midlertidig stengt. 

Telefonen vil bli besvart mandag - torsdag av medarbeider på Geilo legesenter. Telefon Hol legekontor, tlf. 3209 2200 

Telefontid 08.00-11.45 og 12.30-15.00.

Følgende leger er tilknyttet legekontoret:

Birgitte Sterud

Full hjemmel

Håkon Huus-Hansen   

Full hjemmel 

 

Følgende medarbeidere er tilknyttet legekontoret:

Randi Lia Bille-Larsen

Avdelingsleder og sykepleier

Hildegunn Grøtt

Kvalitet- og fagsykepleier

Jeanette Taranger

Sykepleier

Linda Mylius Løken

Sykepleier

Karianne Ødegård

Sykepleier

Christina Toyne Brusletto

Sykepleier

Tine Moen

Sykepleier

Trude Veslegard

Sykepleier

Ann-Kristin Nestegard

Hjelpepleier

Inger-Elise Olsen

Sykepleier

Marit R. Kaupang

Hjelpepleier, vikar

Marit Aarset

Ambulansearbeider, vikar