Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Klagemulighet

Klager på kurativ behandling kan rettes til legetjenesten, kommuneoverlegen i kommunen, til Norsk Pasientskadeerstatning eller til Statsforvalter. Ved alvorligere forseelse vil alle disse instansene komme inn.

Klagesaker generelt forsøkes å løses lokalt. Hvis dette ikke lykkes, trekkes andre sentrale instanser inn.

Klager kan sendes til Legetjenesten i Hol kommune pr. post. 

Adresse:

Geilo legesenter

att: Randi Lia Bille-Larsen

Ustedalen 2

3580 Geilo

Hvordan klage på helsetjenester

Norsk Pasientskade-erstatning