Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Klagemulighet

Klager på kurativ behandling kan rettes til kommuneoverlegen i kommunen, til Norsk Pasientskadeerstatning eller til Statsforvalter. Ved alvorligere forseelse vil alle disse instansene komme inn.

Klagesaker generelt forsøkes å løses lokalt. Hvis dette ikke lykkes, trekkes andre sentrale instanser inn.

Hvordan klage på helsetjenester

Norsk Pasientskade-erstatning