Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Støttekontakt

Støttekontakten tilbyr bl.a. sosialt samvær etter behov og følge (ledsagelse) til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger. Tjenesten skal bidra til å dekke ditt behov for sosialt samvær og mulighet for en meningsfull fritid.

Søknadsskjema om støttekontakt

Registreringsskjema som støttekontakt