Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Matombringing

Tjenestebeskrivelse for matombringing

Formål med tjenesten

Tjenesten er for hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov. Tjenesten er et tilbud som skal forebygge ernæringssvikt hos hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som ikke selv greier å lage middag.

Hvem kan få tjenesten

Mennesker som grunnet funksjonssvikt ikke er i stand til å tilberede egen middag og/eller ikke får hjelp til dette av pårørende eller annen instans.

Du som er eldre og/eller funksjonshemmet.

 

Tjenestens innhold

Middag bestilles for minimum 4 uker med så mange middager du ønsker for hver uke.

Middag etter meny leveres som kjølevare i miljøvennlig porsjonspakning.

Hjemmetjenesten kjører ut middag 2 ganger i uken • Det er 2 faste dager for utlevering av mat som utkjøres. Tidspunktet for levering avtales.

Har du behov for hjelp til oppvarming og servering av middag, må du ta kontakt med omsorgstjenesten.

 

Hva du kan forvente av oss

Middagen er tilberedt på tradisjonell måte, hvor vi kun benytter førsteklasses råvarer.

Kjøkkenet følger til enhver tid gjeldende lovverk og retningslinjer for produksjonsmåte og ernæringssammensetning.

Maten har minst én ukes holdbarhet forutsatt oppbevart i kjøleskap, se dato på pakningen.

Du kan bestille mat som er spesiallaget for allergikere, moset mat, etc.

Dersom det av uforutsette grunner blir vesentlige endringer i menyen eller tidspunkt for levering, skal du informeres om dette snarest.

Tjenestene ytes med respekt for deg og ditt hjem.

Vi overholder vår taushetsplikt.

Vi mottar og behandler eventuelle klager.

 

Hva vi forventer av deg

Du søker selv om tjenesten.

Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.

Du sier ifra hva du ikke er fornøyd med

Du samarbeider og medvirker aktivt til at Hol kommune får den informasjon de trenger for å tilrettelegge tjenesten på en best mulig måte.

Du oppbevarer maten i kjøleskap som holder max 4 grader Celsius.

Du følger bestillingsrutinene og er til stede når maten blir levert. Se også eget skriv. Informasjon til brukere som har vedtak om utkjøring av middag.

Du gir beskjed min 10 dager før om du reiser bort og maten skal avbestilles i en periode. Om du blir innlagt på sykehus er det viktig at du informerer oss så vi kan avbestille maten.

Du ringer hjemmetjenesten og gir beskjed dersom du ikke
mottar maten innen avtalt tid.

Du som har husdyr må være forberedt på at enkelte i omsorgstjenesten ikke ønsker å komme i nærkontakt med disse.

Hvis det er vanskelig for deg å åpne døren selv, må du gi tillatelse til oppsetting av nøkkelboks.

 

Praktiske opplysninger

Betalingssatsene vedtas av kommunestyret hvert år i desember og gjelder fra januar påfølgende år.

Du betaler kun for mottatt mat, men kan faktureres dersom du ikke har gitt beskjed om at du ikke er tilstede ved avtalt levering.

 

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven.

Klageadgang

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages etter helse- og omsorgstjenesteloven. Informasjon om klageadgang finner du vedlagt vedtaket ditt. Du kan også kontakte pasient og brukerombudet i Buskerud, telefon 32 23 52 00, vedrørende saker hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarlig for tjenesten

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Sentralbord: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10
E-post: postmottak@hol.kommune.no