Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Hjemmehjelp

Praktisk bistand
Tjenestebeskrivelse:

Praktisk bistand hjemmehjelp kan omfatte følgende:

 • Alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk (gulvvask, støvsuging / Robotstøvsuger og vask av bad/wc). Som hovedregel hver tredje uke.
 • Sengetøyskift. Som hovedregel hver tredje uke.
 • Tilberedning av frokost/kveldsmat og oppvarming av middagsmat         
 • Hjelp til å skrive handleliste og/eller bestilling av varer  

Praktisk bistand omfatter IKKE følgende:

 • Storrengjøring av tak, vegger, boning av gulv
 • Risting av store tepper
 • Støvsuging og flytting av møbler
 • Vindusvask
 • Skift av gardiner
 • Håndvask av tøy
 • Stryking av tøy, baking, pussing av sølv/messing
 • Handling i butikk
 • Hagearbeid, stell av blomster, plenklipp
 • Hjelp til husdyrhold
 • Hjelp til flytting
 • Hjelp til vedhogging
 • Hjelp til snømåking/strøing
 • Hjelp til oppussing/vedlikehold

  Praktisk bistand til personlig stell og egenomsorg kan innebære:

 • Hjelp til å stå opp og legge seg
 • Hjelp til personlig hygiene
 • Hjelp til av- og påkledning
 • Hjelp til toalettbesøk
 • Hjelp til å spise
 • Nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov  

Vi oppfordrer til bruk av småjobbsentralen/private tjenester når du trenger hjelp til noen av de oppgavene kommunen ikke tildeler hjelp til.  

Lovverk Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 a, andre ledd Helse- og omsorgstjenesteloven §§3-1 og 3-2, første ledd nr. 6, bokstav b.
Formål Bidra til at den enkelte kan bo i eget hjem lengst mulig, mestre dagliglivet og andre nødvendige oppgaver og/eller forebygge behovet for andre tjenester.
Målgruppe Personer over 18 år som har særlig bistandsbehov pga. funksjonsnedsettelse.
Kriterier/vurdering

Varig sviktende egenomsorg, som for eksempel:

 • Problemer med å ivareta rengjøringsoppgaver i hjemmet
 • Problemer med å mestre innkjøp av mat og husholdningsartikler
 • Problemer med tilberedning og /eller oppvarming av mat
 • Problemer med å ivareta personlig stell og egenomsorg  

Kartlegging av pasientens behov med IPLOS / ADL vurdering skal gjennomføres.

Dersom det er flere i husholdningen er dette en del av vurderingen.Behovet vurderes fortløpende.

Brukere som har husdyr, må være forberedt på at det/de må holdes i et eget rom, mens de mottar hjelp.

Røyking skal ikke forekomme når hjelpepersonell er tilstede. - det forventes at boligen luftes innen hjelpepersonell kommer.

Annet Ved behov for støvsuging blir det vurdert om bruk av robotstøvsuger er hensiktsmessig. Robotstøvsuger leies av kommunen, med en egenandel samsvarende 0,5 timer/uke, med mindre søker går selv til innkjøp av en slik.
Egenandel

Det tas egenandel for praktisk bistand, etter egenandelsforskriften. 

Her finner du kommunens betalingssatser