Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Vaksinasjon og smittevern

Trenger du vaksine? Ta kontakt med sentralbordet på Familiehuset for timebestilling. Ha gjerne informasjon om formål for vaksinering, type vaksine, reisemål, varighet på reise og når du skal reise klart når du kontakter oss. Husk å kontakte oss i god tid før avreise.

Priser for utenlandsvaksinering og reisemedisin

Vaksiner til gravide

FHI anbefaler følgende vaksiner til alle gravide 

Reisevaksinasjon og rådgiving før utenlandsreiser

Ikke alle vaksinene du får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, gir beskyttelse livet ut. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor påfyll av enkelte vaksiner i voksen alder for å opprettholde beskyttelse mot sykdommene link

Smittevern ved reiser - FHI

Malaria

Har du behov for forebyggende malariamedisin? Ta kontakt med din fastlege for timebestilling.

Malariaveilederen - FHI

Koronavaksinering

Vi vaksinerer mot korna ved behov, og etter anbefalinger fra folkehelseinstituttet.

Koronavaksinasjon - FHI

Yrkesvaksinering

Det er som regel bedriftshelsetjenesten som gir anbefalinger om yrkesvaksinasjon. Vi er behjelpelig med vaksineringen. Det er Arbeidstilsynet som gir overordnede anbefalinger om vaksinasjon i forbindelse med yrkesutøvelse der formålet er å beskytte arbeidstagere mot smitte de kan utsettes for på jobb. 

Oppfriskingsvaksiner for voksne

Ikke alle vaksinene du får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, gir beskyttelse livet ut. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor påfyll av enkelte vaksiner i voksen alder for å opprettholde beskyttelse mot sykdommene. Voksne trenger oppfriskningsvaksine hvert tiende år - Helsenorge

Ny grunnvaksinering etter stamcelletransplantasjon og fjerning av milt

Vi kan bistå med vaksinering etter forespørsel fra lege.

Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16-19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse).

Smittsom hjernehinnebetennelse - FHI

Tuberkulose

Tuberkulosetesting av asylsøkere /flyktninger/familiegjenforente/helsepersonell som skal gjeninntre stillinger i helsevesenet/studenter som har hatt utenlandspraksis/utenlandske studenter i utveksling på UIA og andre skoler.

Tuberkolose - FHI