Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Familiehjelpa

Familiehjelpa er en frivillig lavterskeltjeneste for barn, unge og familier med ulike vansker som påvirker barnets oppvekst. Vi har sammen med Helsestasjonstjenester ansvar for forebyggende psykisk helsearbeid for barn, unge og familier, samt foreldrestøttende tiltak. Tjenesten er åpen for alle typer henvendelser, og alle kan ta kontakt. Det er ønskelig at kontakten etableres så tidlig som mulig ved behov for hjelp. Vi er lett tilgjengelige på Familiehuset, i skolene og ved hjemmebesøk. Familiehjelpa tilbyr blant annet samtaler med barn, unge og familier, kurs og veiledning til foresatte.

Psykisk helse barn og unge

 • Samtaler og oppfølging til barn og ungdom som har lettere til moderate psykiske vansker. Det kan for eksempel være utagering, motløshet, utrygghet, engstelse, bekymringsfullt skolefravær, tristhet over tid, utfordringer med mat, søvn og hygiene, ukritisk atferd, endringer i familien mm.
 • Samarbeid med andre instanser.

Foreldrestøttende tiltak

 • Støtte, råd og veiledning til foreldre/foresatte når det gjelder foreldrerollen og barns psykiske helse
 • Foreldreveiledningskurs for grupper og individuelt:
  • Trygghetssirkelen (COS-P)
  • International Child Development Programme (ICDP)
  • Parenting Young Children (PYC)
  • Tuning in to Teens (TIT) 

Nyttige lenker

Tilbud til barnehager og skoler

 • Råd og veiledning
 • Kurs/undervisning til personell om barn og psykisk helse
 • Foredrag på foreldremøter