Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Hjelpemidler

Hjelpemidler

Kortvarig behov for hjelpemidler


Ved kortvarig behov for hjelpemidler (etter skade, operasjon, eller lignende) kan det lånes ut hjelpemidler fra kommunalt lager (toalettforhøyer, dusjkrakk, rullator, trillebord, arbeidsstol, rullestol, osv.)

Ta kontakt med hjemmetjenesten, hjemmevaktmester eller ergoterapitjenesten ved behov for å låne eller tilbakelevere hjelpemidler.

Langvarig behov for hjelpemidler


Ved langvarig (varig) behov må hjelpemidler søkes på  eller rekvireres via  NAV hjelpemiddelsentral. Dette gjelder alle hjelpemiddelområder.

Fagperson som kjenner søker og søkers behov bør begrunne søknad om hjelpemidler, eller formidle behovet videre til ergoterapitjenesten.

Behandlingshjelpemidler søkes via lege.

Ortopediske hjelpemidler søkes via lege/ spesialist. Enkelte ortopediske hjelpemidler kan formidles via fysio- eller ergoterapeut. 

Kontaktpersoner for hjelpemidler:  

Ergoterapeut Roger Jensen, telefon 91707533

E-post: roger.jensen@hol.kommune.no


Fysioterapeut Sissel Hovland, telefon 95980919

E-post: sissel.hovland@hol.kommune.no

Ved stor pågang på søknad om hjelpemidler/ergoterapi, er det utarbeidet en prioriteringsnøkkel som du kan lese mer om her.