Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Hjelpemidler

Hjelpemidler

Kortvarig behov for hjelpemidler


Ved kortvarig behov for hjelpemidler (etter skade, operasjon el.l) kan det lånes ut hjelpemidler fra kommunalt lager (toalettforhøyer, dusjkrakk, rullator, trillebord, arbeidsstol, rullestol, osv.)

Ta kontakt med hjemmetjenesten, hjemmevaktmester eller ergoterapitjenesten ved behov for å låne eller tilbakelevere hjelpemidler.

Langvarig behov for hjelpemidler


Ved langvarig (varig) behov må hjelpemidler søkes på  eller rekvireres via  NAV hjelpemiddelsentral. Dette gjelder alle hjelpemiddelområder.

Fagperson som kjenner søker og søkers behov bør begrunne søknad om hjelpemidler, eller formidle behovet videre til ergoterapitjenesten.

Behandlingshjelpemidler søkes via lege.

Ortopediske hjelpemidler søkes  via lege/ spesialist. Enkelte ortopediske hjelpemidler kan formidles via fysio- eller ergoterapeut. 

Hovedkontaktpersoner for hjelpemidler:

ergoterapeut Roger Jensen Tlf: 91 70 75 33 E-post: roger.jensen@hol.kommune.no
og ergoterapeut Nina Johansen Tlf. 95 98 00 48 E-post: nina.johansen@hol.kommune.no

Ved stor pågang på søknad om hjelpemidler/ergoterapi, er det utarbeidet en prioriteringsnøkkel som du kan lese mer om her.