Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Vannverk

Hardhetsgrad på vann -  kommunale vannverk

Hardhetsgrad på kommunalt vann 2021


Hol kommune har åtte kommunale vannverk


USTAOSET VANNVERK

GEILO NYE VANNVERK
Hovedvannkilden for Geilo Nye Vannverk er i dag grunnvann som hentes opp fra seks brønner i vestenden av Ustedalsfjorden. Brønnene er løsmassebrønner og ble etablert i henholdsvis 1996 og 2008. Brønnene er dimensjonert for et maksimalt uttak på cirka 68 l/s

SUDNDALEN VANNVERK

MOEN VANNVERK I HOVET

HOL VANNVERK

SKURDALEN (boligfelt)

SKURDALEN (skole og barnehage)

DAGALI VANNVERK