Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kart

Kartbaser for Hol:

Kart- og byggesaksbutikk - Ambita Infoland
Her kan du bestille oversiktskart, nabo-oversikt, gjeldende plan med bestemmelser og annen eiendomsinformasjon. Du kan også lage nabo-oversikter selv.
Søk på adresse, eller kommunenr og gårds- og bruksnummer, f.eks.kommunenummeret 3044-gnr/bnr. 
Er du privat bruker, oppgir du epostadressen første gang du bruker tjenesten. Betaling skjer da ved å oppgi kort med kortnummer og utløpsdato. Priser vil framkomme ut fra valgene du gjør.
Dersom du er megler eller ansvarlig søker kan du opprette kundeforhold - bli kunde.
Kart til byggesak kan ikke tas ut av denne basen da oversiktskartet ikke er i målestokk. Se da Kommunekart.

Hjelp til bruk av kart- og byggesakbutikken
Brukerstøtte er tlf. 24 13 35 00.

Kommunekart
Kommunekart gir deg detaljerte kart og flyfoto. Du kan også få tilgang til nyere reguleringsplaner og annen eiendomsinformasjon.

For å få tilgang til plandokumenter velger du «Kartlag» og klikker på eiendommen i kartet. På høyre side klikker du på «Bebyggelsesplan» eller «Reguleringsplan».

Vær oppmerksom på at eldre gjeldende planer ikke ligger i denne kartbasen. Bestilling av gjeldene planer kan gjøres via Ambita Infoland.

Kontakt servicetorget ved spørsmål. 

Du kan selv legge på flere kartlag, f.eks eiendomsgrenser og kotehøyder. 
Velg først kommune. Søk på eiendom ved å søke på adressen, eller skrive inn gårdsnummer og bruksnummer + evt festenummer og seksjonsnummer om det finnes. Eksempel  Hol, 1/2/0/4. 

Skal kartet brukes i byggesak, skal det være påtegnet rutenett og målestokk. Situasjonsplanen bør være i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak).

Veiledning til bruk av kommunekart

 

Eiendomsinformasjon

Se eiendom
Her kan du hente ut grunnboken fra Kartverket. Eiendomsinfo (areal), adresse- og bygningsopplysninger finner du også her.

Hjelp til Se eiendom

 

Flybilder
Her finner du flybilder over Hol og Hallingdal. Bildene er fra august 2020.

https://norgeibilder.no/

 
Norgeskart

www.norgeskart.no er Kartverkets og kommunenes offisielle kartbase.

Eiendomsgrenser er synlige på www.norgeskart.no Klikk på «Eiendom» via menyen.

Eiendomsgrensene er av varierende kvalitet. Grensene som er markert med grønn strek har høy kvalitet. Grenser med rød strek er av lavere kvalitet og er ikke nøyaktig innmålt.

Er du i tvil om grenser på din eiendom er riktige? Ta kontakt via servicetorget 32092100 eller epost til : postmottak@hol.kommune.no

 

Se også nettsiden til Statens kartverk