Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen, eller skille ut en tomt?

Da kan det søkes om 

 • opprettelse av ny grunneiendom
 • anleggseiendom
 • nytt jordsameie
 • opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som skal gjelde i mer enn 10 år
 • arealoverføring, jf matrikkellova

Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer, og eget festenummer ved opprettelse av ny festegrunn.


Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

 • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling)

 • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Søknadsskjemaet er det samme for begge tjenestene, men kun deling behøver nabovarsel.

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen må du også søke om reguleringsendring.

Slik søker du

 1. Bestill naboliste i fra kart- og byggesaksbutikken

 2. Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for byggkvalitet. Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen.

 3. Send søknadskjema til kommunen.
  Vedlegg:
  Kart som viser ønsket grense.
  Gjenpart m/kvittering for nabovarsel.

Gebyr

Det er gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Skal saken behandles etter jordloven, er det eget gebyr for dette.

Gebyr for oppmåling og tinglysing kommer i tillegg.

Se gebyrregulativene 

Skjema

Søknad om fradeling / oppmålingsforretning (Hol kommune sitt skjema)

Søknad om fradeling / oppmålingsforretning (Kartverket sine skjema)