Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Låste hyttebommer

Låste hyttebommer

Når det står om sekunder ved branner, ulykker eller sykdom, er en låst bom av og til et alvorlig problem for utrykningskjøretøy. Vi i Hol brann og feiervesen arbeider nå med å kartlegge alle bommer som er kommet opp, ikke minst inn til hytteområder.

Vi har stor forståelse for folks ønske om å skjerme sine eiendommer, og sikre verdier. Men når det står om sekunder ved branner, ulykker eller sykdom, kan en låst bom fremstå som et forsinkende, og frustrende hinder.

Brannvesenet ønsker ikke å ha en rekke ulike systemer å forholde seg til og ønsker at alle med telefonstyrte bommer rapporterer dette inn til oss med de nødvendige data. Slik kan vi enkelt få bommen registrert inn i vårt system. Da vil våre brannbiler ved et tastetrykk enkelt kunne åpne bommen som stenger vegen for oss.

Også andre bommer ønsker vi i brannvesenet å få tilgang til. Har dere andre type bommer med nøkkel ønsker vi at dere tar kontakt med oss for løsning.

Målet er at alle telefonstyrte bommer i vår kommune blir registrert inn i vårt system slik at vår jobb blir lettere.

Registreringsskjema for telefonisk åpning av bom