Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Brannsikkerhet ved arrangement

Den som er ansvarlig for festivaler og andre store arrangementer, skal i god tid i forveien melde fra til brannvesenet i kommunen.
Dette gjelder dersom arrangementet avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til slike formål (Brann- og eksplosjonsvernloven av 2002, §7)

 

Logg inn og meld fra:

Meldingsskjema for store arrangement