Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Hjemmekompostering

 

For husstander som hjemme-komposterer alt matavfall / organisk materiale gis en reduksjon i avfallsgebyret under følgende forutsetninger:

  • Minst en person i husstanden skal ha gjennomgått komposteringskurs i regi av Hallingdal Renovasjon IKS.

  • Det skal brukes en isolert og lukket type kompostbinge som er godkjent av Hallingdal Renovasjon IKS.

  • Det skal inngås skriftlig avtale med kommunen der en forplikter seg til å kompostere alt matavfall/ organisk avfall hele året, at det gis tilgang for kommunen til å ta stikkprøver.

  • Den enkelt må selv ta kontakt med kommunen for å iverksette ordningen.

 

Felles retningslinjer for fritak for renovasjon i Hallingdal og Krødsherad

Informasjon om renovasjon og gebyr