Kontakt oss Ledige stillinger Min side

SFO

Velkommen til SFO

Velkommen til SFO i Hol kommune

Kommunen har et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. - 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. - 7. årstrinn. SFO finnes ved følgende skoler i Hol kommune: Geilo barne- og ungdomsskole og Hallingskarvet skole.

Informasjon om SFO opptak

Frist for å søke opptak er 1. mars. Annonse blir lagt ut i lokalavisen Hallingdølen og på kommunens hjemmeside i begynnelsen av februar. Etter fristens utløp kan det søkes, og det tildeles plass ved ledig kapasitet. Søknaden skal sendes elektronisk. Vedtak om tildeling av plass gjelder til barna går ut av 4. trinn, eller til elektronisk oppsigelse fra foresatte foreligger.

Hel plass

Maksimal oppholdstid på skole og SFO er totalt 8,5 timer pr. dag.

Ved valg av hel plass har eleven rett til å benytte SFO i åpningstiden innenfor de rammer vedtektene gir. SFO åpner vanligvis en uke før skolestart.

Korttidsplass

Ved valg av korttidsplass, kan SFO benyttes inntil 10 klokketimer per uke. Som SFO-tid blir all tid før og etter undervisningstimene regnet. 

For barn med korttidsplass: Enkeltdager i høst- og vinterferie kan kjøpes og betales separat, ved ønske om opphold mer enn 10 timer pr. uke.

I uker med skolefri, med unntak av høst- og vinterferie, er maksimal oppholdstid i SFO 10 timer i uken for de med korttidsplass. 

Søke, endre eller si opp plass

Du sender det elektroniske skjemaet dersom du søker ny plass, vil endre plassen eller si opp plassen.


Send elektronisk søknad her 

Dersom du ikke har tilgang til internett eller dersom du ønsker hjelp til å fylle ut søknaden, kan du ta kontakt med servicetorget i Hol kommune, eller den skolen eleven tilhører.

Elever som ikke har norsk 11-sifret personnummer må ta kontakt med den skolen der eleven skal skrives inn. 

Åpningstider

I henhold til "Vedtekter for skolefritidsordning i Hol kommune" kan SFO være åpen fra 07.00 til 17.00. Det kan gjøres lokale tilpasninger. Rektor ved den enkelte skole fastsetter åpningstiden i henhold til vedtektene, etter innmelding fra foresatte. For mer informasjon, se skolens hjemmeside.

SFO er stengt på lørdager, søndager og helligdager.

SFO åpner ca. 1 uke før skolestart. 

I sommerferien er SFO åpen ut første uken med virkedager i juli.

SFO kan holde åpent alle hverdager unntatt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag i påske.

Betaling

Betaling faktureres 11 ganger pr. år, juli er betalingsfri måned. I august betales det fra og med 15. august (1/2 måned). Det er egen foreldrebetaling for kost. 

Betalingssatser 
Full plass  kr. 2 300,- pr. måned
Korttidsplass (inntil 10 timer pr. uke) kr. 1 550,- pr. måned
Kjøp av enkeltdag kr. 600,- pr. dag
Gebyr ved for sen henting kr. 500,- pr. gang

Moderasjonsordning

Moderasjonsordninger i SFO:

1) Alle elever på 1.trinn og 2.trinn med SFO-plass får 12 timer gratis SFO. Dette trenger dere ikke å søke om, det blir lagt inn av administrasjonen.

2) Inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for husstander med elever på 1.-4.trinn. Ordningen skal sikre at ingen familier skal betale mer enn maksimalt 6 % av inntekten til å betale for en SFO-plass

3) Gratis SFO for elever på 5.-7.trinn med særskilte behov  

Det må søkes om moderasjonsordning 2) ved å sende inn elektronisk skjema. Ordningen er regulert i forskrift til opplæringsloven kapittel 1B om skolefritidsordningen.

Søknad sendes elektronisk til kommunen ved å følge denne lenken:  

Søk redusert foreldrebetaling i SFO her 

Frist for å søke om redusert foreldrebetaling er 01.06. hvert år.

Søknader som blir innvilget, og som er mottatt innen fristen, vil gjelde fra 1.august. Søknader som kommer etter fristen vil ved eventuelt vedtak om redusert sats, gjelde fra den 1. i måneden etter at søknaden er mottatt.

Skole - og SFO rute

Se skole og SFO rute 2023-2024 her

Se skole og SFO rute 2024-2025 her

Vedtekter

Vedtekter for skolefritidsordningen fra 01.05.2023 leser du her

Kvalitetsplan SFO

Les kvalitetsplan for SFO Hol kommune her