Kontakt oss Ledige stillinger Min side

MOT

Vis Mot - ta egne valg!

MOT logo

  

MOT styrker ungdoms robusthet, livskvalitet, mentale helse, bevissthet og mot.

MOT fremmer trygge klassemiljø der alle blir inkludert.

MOT forebygger ekskludering, mobbing, vold, rusmisbruk, kriminalitet og psykiske vansker.

Visjon: Varmere og tryggere samfunn

Verdier:

MOT til å leve

MOT til å bry seg

MOT til å si nei

Geilo barne – og ungdomsskole følger MOT-programmet Robust ungdom 12–16:

MOT-programmet Robust ungdom 12-16 er utviklet kontinuerlig siden 1994 og brukes av ungdomsskoler.

Mål: Styrke den enkeltes ungdoms robusthet og klassemiljø og skolekultur der alle blir inkludert.

Fremragende MOT-coacher gjennomfører hvert år flere engasjerende MOT-økter som kjennetegnes ved involvering, tillit og energi. Ungdommene selv er sentrale og delaktige. MOT-coachene formidler enkle livsverdier og de gir rom for alle ungdommer. MOT-coachene er eksperter i å nå inn til ungdom.

12 MOT-økter fordelt på trinn, med ulike tema:

8. klasse 9. klasse 10. klasse
1. Vis mot 7. Valg 10. Trygghet
2. Forventninger      8. Drømmer       11. Verdibevisst   
3. Fokus 9. Forbilder 12. Fremtid
4. Dialog    
5. Egenstyrke    
6. Verdifull    

 

Ler mer: https://www.mot.no