Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Eiendomsoverdragelse og boplikt

Oppheving av slektskapsunntak fra boplikt i helårsboliger

Landbruksdirektorat fastsatte 21.09.22 endringer i lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (nullkonsesjon), der slektskapsunntaket fra boplikt i helårsboliger ved nye eiendomsoverdragelser oppheves fra samme dato.

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Hol kommune

Punkt 7 i egenerklæring om konsesjonsfrihet kan derfor ikke lenger benyttes. Det er bare punkt 3-6 som nå kan benyttes. Skjema utfylt med punkt 7 returneres til avsender.

Les om eiendomsoverdragelse i Hol kommune

Sist endret: 22.05.2024