Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Opprydding etter ekstremværet "Hans": Lokal midlertidig tilskuddsordning, Hol kommune

Kommunestyret har i desember 2023 vedtatt at Hol kommune skal gi tilskudd for dekning av egenandel ved utbetalt naturskadeerstatning til private med folkeregistrert adresse i Hol kommune.

Dette er en lokal ordning som er midlertidig i forbindelse med opprydding etter ekstremværet "Hans" i august 2023, og er beregnet på å dekke egenandelen som ellers følger naturskadeerstatningen når den er behandlet og vedtatt.

Om innsending av søknad:

Fastsatt søknadsskjema for ordningen må brukes, det er fortløpende søknadsfrist. Søknad må være fullstendig før den kan behandles, dvs at endelig vedtak fra Statens naturskadeordning må være mottatt før den sendes inn.

Søknadsskjema for dekning av egenandel (Word)

Søknadsskjema for dekning av egenandel (PDF)

Fullstendig søknad sendes til postmottak@hol.kommune.no eller Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

 

Kommunestyrets enstemmige vedtak i sak 160/23 var som følger:

"Hol kommunestyre bevilger inntil kr 1,5 millioner i tilskudd til private med folkeregistrert adresse i Hol kommune for å dekke egenandeler ved erstatning utbetalt fra Statens naturskadeordning.

Det settes en maksimal grense på 500 000 kr pr søknad som kommunens støtte. Det settes også en tilsvarende nedre grense på kr 3 000. Bevilgningen dekkes over disposisjonsfondet og budsjetteres på ansvar 1040 (plan og utvikling). Bevilgningen legges i budsjettet for 2024.

Rådmannen behandler innkomne søknader fortløpende etter retningslinjene som fremkommer av saksfremlegget, så snart de er fullstendige. Vedlagt søknadsskjema skal brukes.

Formannskapet som klagenemnd er klageinstans. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere søknadsskjema i tråd med vedtaket etter behandling i kommunestyret. Det rapporteres om tildeling av midler i april 2024".

Sist endret: 22.05.2024