Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Arbeider etter brannen ved Hol ungdomsskole på Geilo

Oppdatering fra ordfører 19. juli

Oppdatering fredag 19. juli kl. 

Hol kommunestyre har besluttet at midlertidig plassering for undervisningslokaler for ungdomstrinnet ved Geilo barne- og ungdomsskole fra høsten 2024 skal være vest for Geilohallen.
Se vedlagt skisse nedenfor. Mindre endringer til plassering innenfor området kan forekomme. Administrasjonen setter umiddelbart i gang arbeidet med å få lokalene på plass. Det planlegges for noen uker med alternativ undervisning for elevene fra 8.-10. klasse da lokalene ikke vil være klare til innflytting til 19.august. Lokalene vil fungere som ungdomsskole for Hol kommune frem til permanent skole er på plass.

Oppryddingsarbeidet på branntomten er i gang, og fremdriftsplanen til entreprenøren OTF Anlegg AS legger opp til at arbeidet skal være ferdig til skolestart. Bygningsmassen vest for blå base skal ryddes ned til etasjeskillet. Under anleggsarbeidet vil avsperret område igjen utvides noe for å legge til rette for en god og effektiv arbeidsplass for mennesker og maskiner. Gjerdene som er satt opp rundt området er for å ivareta sikkerheten og for å hindre adgang for uvedkommende. Vi ber om at dette fortsatt blir overholdt slik at vi ikke forsinkes i det viktige arbeidet!

plassering for undervisningslokaler for ungdomstrinnet ved Geilo barne- og ungdomsskole fra høsten 2024 skal være vest for Geilohallen
Midlertidig plassering for undervisningslokaler for ungdomstrinnet ved Geilo barne- og ungdomsskole fra høsten 2024 skal være vest for Geilohallen.

 

Oppdatering onsdag 17. juli kl. 11.30:

I dag onsdag 17. juli klokken 9 har politiet frigitt hele branntomten på ungdomsskoleområdet på Geilo slik at arbeidene med opprydding kan begynne. Entreprenøren OTF Anlegg AS har rigget seg opp og vil i dag starte miljøsaneringen med å håndtere asbest. Når det foreligger svar på prøvene som ble tatt forrige uke, vil avfallsplanen oppdateres og arbeidene med opprydding på hele tomten starte.

Det oppfordres til at publikum holder avstand til anleggsområdet da arbeidene kan virvle opp støv og partikler. Området er fremdeles avsperret og ikke tilgjengelig for publikum.


Denne uken har administrasjonen arbeidet frem saksfremlegg til kommunestyrets behandling av midlertidig drift av ungdomsskolen. Rådmannen har vurdert tre ulike lokasjoner:

  • Modulløsning øst for Geilohallen
  • Modulløsning vest for Geilohallen
  • Skurdalen skole med modulløsning i tillegg

Fullstendig saksframlegg med vedlegg finnes her


Kommunestyret vil behandle og fatte vedtak i saken i ekstraordinært kommunestyremøte fredag 19. juli 2024 kl. 14.

Møtet avholdes digitalt og overføres via Radio Hallingdal.


Oppdatering fredag 12. juli kl 16.00:

Tusen takk for alt engasjement og alle bidrag gitt i forbindelse med ungdomsskolebrannen. Det er utrolig flott å se og oppleve alle som bryr seg!

Hol kommune har mottatt mange innspill og jobber nå med å utrede tre, ulike lokaliseringsalternativ til midlertidig undervisningssted for ungdomsskoletrinnet etter at Hol ungdomsskole brant 7. juli. Det avholdes ekstraordinært møte i Hol kommunestyre fredag 19. juli kl 14 for å fatte vedtak i saken. De midlertidige lokalene vil uansett alternativ ikke stå helt ferdig til skolestart 19. august, og skolen planlegger nå for godt og alternativt opplegg for elevene de første ukene.

I tett dialog med og etter anbefaling fra vår forsikringsleverandør Gjensidige er det engasjert entreprenør som skal stå for opprydding av branntomten etter at området er frigitt fra politiet. Entreprenøren tar prøver på brannstedet i dag fredag. Disse skal analyseres og danne grunnlag for miljø- og risikokartleggingene som må gjennomføres før oppryddingen kan start. Arbeidet vil bli gjennomført når det er minst mulig annen aktivitet i området, og så fort det lar seg gjøre.

Bilde fra folkemøtet: Frode Skorve og Kolbjørn Bakken (Hol brann og redning), Brit Fyksen (politiet), Kent Emil Johansen (fungerende rådmann), Sigrid Simensen Ilsøy (ordfører), Jon Opsahl Sletto (kommunalsjef kultur og oppvekst), Hilde Sletta Solhaug (rektor Geilo barne- og ungdomsskole).
Bilde fra folkemøtet i Geilo kulturhus, fredag 12. juli:
Frode Skorve og Kolbjørn Bakken (Hol brann og redning), Brit Fyksen (politiet), Kent Emil Johansen (fungerende rådmann), Sigrid Simensen Ilsøy (ordfører), Jon Opsahl Sletto (kommunalsjef kultur og oppvekst), Hilde Sletta Solhaug (rektor Geilo barne- og ungdomsskole).

Oppdatering torsdag 10. juli kl 17.00:

Tirsdag ettermiddag åpent politiet opp for at brannmannskaper kunne hente ut og sikre verdier fra branntomten. Kommunalt ansatte stod klare til å ta imot, dokumentere og lagre teknisk utstyr som PC’er, dokumenter, møbler og annet som er viktige for å kunne planlegge og komme i gang med undervisningen i august.

Onsdag hadde forsikringsselskapet Gjensidige befaring rundt skolen og møte med kommuneledelsen. Avklaringer rundt forsikringsbetingelser, verdsetting og dokumentasjonsbehov ble diskutert. Kommunen har ikke minst fokus på når opprydding kan startes opp etter at politiet har frigitt området.

Folkemøte er planlagt fredag 12. juli på Geilo kulturhus:

Velkommen til åpent informasjonsmøte etter brannen ved Hol ungdomsskole på Geilo.

Sted: Storsalen, Geilo kulturhus
Dato: Fredag 12. juli 2024
Tid: Dørene åpner kl 14, og møtet starter kl. 14.30

Barn, ungdom og voksen som ønsker informasjon eller noen å snakke med om hendelsen er hjertelig velkomne. Ordfører, rådmann, kultur og oppvekstsjef, rektor, politi, Hol brann og redning, psykisk helse og diakon vil være til stede.

Møtet strømmes direkte og kan følges via lenken oppgitt under.

Lenke til folkemøtet
(Opptak legges ikke ut i etterkant).

Har du behov for å snakke med noen, kan du også ta kontakt på telefon til lavterskel psykisk helse: 959 86 422.

Oppdatering mandag 8. juli kl. 12.00:

Kommunen har i dag arbeidet videre med midlertidige arealer for undervisning etter brannen på Hol ungdomsskole på Geilo i helgen. Kommunen har som mål at de midlertidige lokalene skal fungere godt til ny skole er på plass.

Politiet har avsperret brannstedet for publikum i inntil to uker, med gjerde og sperrebånd. Området er bevoktet, og det bes om at pålegget respekteres.

Ny oppdatering fra kommunen kommer onsdag 10. juli etter kl. 15.  

 

Oppdatering søndag 7. juli kl. 19.30:

Det drives nå etterslukking av ungdomsskolebygget ved Geilo barne- og ungdomsskole. Branntomta sperres fysisk av med gjerder og politiets sperrebånd, og området er utilgjengelig for publikum. Det vil også være døgnkontinuerlig vakthold for å ha kontroll på eventuell oppblussing av brannen.  

Arbeidet med å finne nye undervisningslokaler for ungdomsskoletrinnet er påbegynt og vil fortsette for fullt mandag.

Kommunen vil komme med oppdatert informasjon mandag 8. juli kl. 12.


7. juli kl. 08.30

Rett over kl. 02.00 natt til søndag 7. juli ble lokalt brannvesen varslet om brann i Geilo barne- og ungdomsskole, i bygget for ungdomsskoletrinnet, 8.-10.klasse.

Politiet gikk tidlig ut med at folkebiblioteket også var i brann, men dette er ikke tilfellet. Geilo kulturhus, som nå huser biblioteket, er ikke direkte påvirket av brannen.

Området vil bli avsperret, og kommunen ber om at publikum ikke tar seg inn i området.

«Dette er en veldig trist hendelse. Kommunen opprettet kriseledelse i natt, og denne er nå avsluttet. På grunn av sommerferie er det ingen som forventes å komme til bygget mandag.
Det arbeides nå med å sikre undervisningslokaler for 8. - 10. klassene fra i høst, ivareta ansatte og informere ut,» uttaler ordfører Sigrid Simensen Ilsøy.

Brann Geilo barne- og ungdomsskole, ungdomsskoletrinnet
Geilo barne- og ungdomsskole, ungdomstrinnet står i brann. Foto: Hol brann og redning

 

Sist endret: 19.07.2024