Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Medlemmer i råd og utvalg

Kommunestyret 

Medlemmer Hol kommunestyre 2019-2023

Petter Rukke (Ap)  Ordfører

petter.rukke@hol.kommune.no

 

Hanne Birgitte Lindbak Haatuft (H) Varaordfører

Hanne.Birgitte.Lindbak.Haatuft@Hol.hdpolitiker.no

 

Susann Jaritz Bakken (H) 

Susann.Jaritz.Bakken@hol.hdpolitiker.no

 

Bjørnar Bøkko (Sp)

Bjornar.Bokko@hol.hdpolitiker.no

 

Nina Dalen (Ap)

Nina.Dalen@Hol.hdpolitiker.no

 

Martin Grøslandsbråten (Sp)

Martin.Groslandsbraten@Hol.hdpolitiker.no

 

Sigrid Simensen Ilsøy (Sp)

Sigrid.Simensen.Ilsoy@Hol.hdpolitiker.no

 

Erik Kaupang (Ap)

Erik.Kaupang@Hol.hdpolitiker.no

 

Kristian Brusletto Kjærholt (H)

Kristian.Brusletto.Kjaerholt@hol.hdpolitiker.no 

         

Kjetil Larsgard (Sp)

Kjetil.Larsgard@hol.hdpolitiker.no 

        

Liselott M. Remmegård Larsgard (Ap)

Liselott.Remmegard.Larsgard@hol.hdpolitiker.no

 

Elin Solveig Bondli Lauvrud (Sp)

Elin.Solveig.Bondli.Lauvrud@hol.hdpolitiker.no

 

Josephine Alveva Hohler (V) 

alvevah@gmail.com 

 

Torstein Seim (Sp)

Torstein.Seim@Hol.hdpolitiker.no

 

Oskar Andreas Skulstad (Ap)

 Oskar.Andreas.Skulstad@hol.hdpolitiker.no

 

Aslak Geir Skurdal (Sp)

Aslak.Geir.Skurdal@Hol.hdpolitiker.no

 

Henning Solhaug (H)

Henning.Solhaug@hol.hdpolitiker.no

 

Runar Tufto (Sp)

Runar.Tufto@hol.hdpolitiker.no

 

Marianne Stue (Ap)

Marianne.Stue@Hol.hdpolitiker.no

 

Anders Tørrisplass (H)

 Anders.Torrisplass@hol.hdpolitiker.no

 

Inger-Brit Vindegg (H)

Inger-Brit.Vindegg@Hol.hdpolitiker.no

Formannskapet

Medlemmer 2019 - 2023

Petter Rukke (Ap) leder

petter.rukke@hol.kommune.no

 

Hanne Birgitte Lindbak Haatuft (H) nestleder

Hanne.Birgitte.Lindbak.Haatuft@Hol.hdpolitiker.no

 

Nina Dalen (Ap)

Nina.Dalen@Hol.hdpolitiker.no

 

Martin Grøslandsbråten (Sp)

Martin.Groslandsbraten@Hol.hdpolitiker.no

 

Sigrid Simensen Ilsøy (Sp)

Sigrid.Simensen.Ilsoy@Hol.hdpolitiker.no

 

Torstein Seim (Sp)

Torstein.Seim@Hol.hdpolitiker.no

 

Henning Solhaug (H)

Henning.Solhaug@Hol.hdpolitiker.no

 

Klagenemnd på saker i formannskapet

2019-2023

Aslak Geir Skurdal (Sp) - medlem

Aslak.Geir.Skurdal@Hol.hdpolitiker.no


Susann Jaritz Bakken - medlem

Suzann.Jaritz.Bakken@hol.hdpolitiker.no


Erik Kaupang - medlem

Erik.Kaupang@Hol.hdpolitiker.no

Vara 1: Elin Solveig Bondli Lauvrud

Vara 2: Karistian Brusletto Kjærholt

Vara 3: Runar Tufto

Vara 4: Eva Tvedt

Kommuneplanutvalget

Medlemmer 2019 - 2023 

Sigrid Simensen Ilsøy (Sp)

Sigrid.Simensen.Ilsoy@Hol.hdpolitiker.no


Torstein Seim (Sp)

Torstein.Seim@Hol.hdpolitiker.no


Martin Grøslandsbråten (Sp)

Martin.Groslandsbraten@Hol.hdpolitiker.no


Petter Rukke (Ap)

Petter.Rukke@hol.kommune.no


Nina Dalen (Ap)

Nina.Dalen@Hol.hdpolitiker.no


Hanne Birgitte Lindbak Haatuft (H)

Hanne.Birgitte.Lindbak.Haatuft@Hol.hdpolitiker.no


Henning Solhaug (H)

Henning.Solhaug@Hol.hdpolitiker.no


Sandra Marie Paulsen (V)

Sandra.Marie.Paulsen@Hol.hdpolitiker.no

Utvalg for kultur og levekår

Medlemmer 2019-2023

Liselott M. Remmegård Larsgard (Ap) leder

Liselott.Remmegard.Larsgard@hol.hdpolitiker.no

 

Susann Jaritz Bakken (H) nestleder

Susann.Jaritz.Bakken@hol.hdpolitiker.no

 

Tom Erik Løvsletten (Ap) 

tom-erik.lovsletten@hol.hdpolitiker.no

 

Bjørnar Bøkko (Sp)

Bjornar.Bokko@hol.hdpolitiker.no

 

Jon Andreas Kolderup (H)

jon.andreas.kolderup@hol.hdpolitiker.no

 

Aslak Geir Skurdal (Sp)

Aslak.Geir.Skurdal@Hol.hdpolitiker.no

 

Marianne Viljugrein (Sp)

Marianne.Viljugrein@hol.hdpolitiker.no

Utvalg for plan og utvikling

Medlemmer 2019 - 2023

Inger-Brit Vindegg (H) leder

Inger-Brit.Vindegg@Hol.hdpolitiker.no

 

Oskar Skulstad (Ap) nestleder

Oskar.Andreas.Skulstad@hol.hdpolitiker.no

 

Elin Solveig Bondli Lauvrud (Sp)

Elin.Solveig.Bondli.Lauvrud@hol.hdpolitiker.no

 

Annbjørg Næsse (Ap)

Annbjorg.Naesse@hol.hdpolitiker.no

 

Arne Ramberg (Sp)

arne.ramberg@hol.hdpolitiker.no

 

Runar Tufto (Sp)

Runar.Tufto@hol.hdpolitiker.no

 

Anders Tørrisplass(H)

Anders.Torrisplass@hol.hdpolitiker.no

Hol ungdomsråd

Medlemmer 2022-2023

Alette Maurseth-Engh, Geilo barne- og ungdomsskole

Amalie Solheim, Gol VGS

Simone Joranger, NTG

Tine Skurdal, Ål VGS

Herman Tøsdal-Fenne, Hol kulturskole

Leander Ryo-Bergstad, Avd. Fritid, Barn og unge

Alfred Ringdal, Geilo barne- og ungdomsskole

Planleggingsmyndigheten - for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen

Barnehagerådgiver - fast representant

Skolefaglig rådgiver - vara

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

(Hol eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse er slått sammen f.o.m. 2020)

Medlemmer 2019-2023

Dagfinn Tvedt - leder 

dagtve@online.no

Mobil 900 55 084

Marianne Viljugrein - nestleder

Marianne.Viljugrein@hol.hdpolitiker.no

Mobil 97 19 54 18

 

Erna Kristin Sigurdadottir

ernakristin@hotmail.com

 

Geir Ellseth

geirellseth@yahoo.no

 

Gunvor Aasberg

gunvor.aasberg@gmail.com

 

Vigdis Bøthun Grøtt

vbgrott@hotmail.com

 

Hanne Tøri Vik - vara

vikwolf@online.no

 

Ellen Mørk - vara

elleniospelund@live.no

 

Franz Mietle - vara

frantz.mietle@gmail.com

 

Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse    

Hallingtinget

Medlemmer 2019-2023

Petter Rukke (Ap)

Petter.Rukke@hol.kommune.no


Nina Dalen (Ap)

Nina.Dalen@Hol.hdpolitiker.no 

Hanne Birgitte Lindbak Haatuft (H)

Hanne.Birgitte.Lindbak.Haatuft@Hol.hdpolitiker.no

Sigrid Simensen Ilsøy (Sp)

Sigrid.Simensen.Ilsoy@Hol.hdpolitiker.no


Martin Grøslandsbråten (Sp)

Martin.Groslandsbraten@Hol.hdpolitiker.no

Partssammensatt utvalg

Medlemmer 2019-2023

Petter Rukke (Ap)

Petter.Rukke@hol.kommune.no


Hanne Birgitte Lindbak Haatuft (H)

Hanne.Birgitte.Lindbak.Haatuft@Hol.hdpolitiker.no 

Nina Dalen (Ap)

Nina.Dalen@Hol.hdpolitiker.no


Martin Grøslandsbråten (Sp)

Martin.Groslandsbraten@Hol.hdpolitiker.no

Sigrid Simensen Ilsøy (Sp)

Sigrid.Simensen.Ilsoy@Hol.hdpolitiker.no


Torstein Seim (Sp)

Torstein.Seim@Hol.hdpolitiker.no


Henning Solhaug (H)

Henning.Solhaug@Hol.hdpolitiker.no

Kontrollutvalget

Medlemmer 2019 -2023

Hallvard Lilleslett (leder)

Kjetil Larsgard (nestleder)

Guttorm Groven

Josephine Alveva Hohler

Hanne Svartaas Håvardsrud

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt

Medlemmer 2019-2023

Halvor Gauteplass, leder

Charlotte Fjeld Andersen, nestleder

Terje Teigen

Klagenemnd for eiendomsskatt

Medlemmer 2019-2023

Liv Marit Hamarsbøen, leder

Annbjørg Næsse, nestleder

Tor Olav Reime

Felles innkrevingskontor i Hallingdal 

2019-2023

Folkevalgt nemd 

Jon Andreas Kolderup - medlem

Josephine Alveva Hohler - medlem

Nina Dalen - vara

Aslak Geir Skurdal - vara

Klagenemd

Sigrid Simensen Ilsøy - medlem

Terje Teigen - vara

Navneutvalget (tidligere Navnenemda)

Medlemmer 2019-2023

Ola Ruud (Leder)

Erling Bjørkheim

Knut Johnny Nørstedokken

Sissel Endrestøl

Kjersti Lilloe Nestegard


Reiar Aasberg - vara

Birgit Flatåker Kristoffersen - vara

Torstein Seim - vara

Hol fjellstyre

Medlemmer 2019-2023

Harry B. Larsen, leder

Elin Solveig Bondli Lauvrud, nestleder

Arild Tvedt

Terje Engerbakk

Øvre Numedal fjellstyre

2019-2023

Vebjørn Håvardsrud  - medlem

Ustekveikja Kraftverk DA - selskapsmøte

Leder og nestleder i styret for Ørteren kraftverk KF er representanter for Hol kommune.

Hallingskarvet nasjonalpark - medlemmer i nasjonalparkstyret

2019-2023

Erik Kaupang - styremedlem

Hanne Birgitte Lindbak Haatuft - vara

Hallingdal renovasjon

2019-2023

Petter Rukke, representant

Sigrid Simensen Ilsøy, representant

Kleivi Næringspark

2019-2023

Elin Solveig Bondli Lauvrud, medlem

KS - kommunesektorens organisasjon 

2019-2023

Petter Rukke

Hanne Birgitte Lindbak Haatuft

Kirkelig fellesråd

2019-2023

Hanne Birgitte Lindbak Haatuft, kommunal representant

Dyrevernnemnda i Hallingdal

Dyrevernnemnda er underlagt Mattilsynet DK Hallingdal, tlf. 22 40 00 00.

Om dyrevernnemdene

Oversikt over ansvar og oppgaver 

Bekymringsmelding?  Varsle mattilsynet

Telefon 22 40 00 00.

Nasjonal vakt - døgnåpent Har du mistanke om noe galt i dyrehold, ring bekymringstelefon 22 40 00 00.

Dersom det haster vil nasjonal vakt kunne bestille en privatpraktiserende veterinær til å utføre et oppdrag for Mattilsynet.

Besøksadresse Gamlevegen 6, 3560 Gol

Felles postadresse Mattilsynet, hovedkontoret Felles postmottak, postboks 383 2381 Brumunddal

Send epost: postmottak@mattilsynet.no

www.mattilsynet.no

www.matportalen.no       

Valgstyret

Medlemmer 2019-2023

Petter Rukke (Ap), leder

Petter.Rukke@hol.kommune.no


Nina Elizabeth Nilsdatter Dalen (Ap)

Nina.Dalen@Hol.hdpolitiker.no


Hanne Birgitte Lindbak Haatuft (H)

Hanne.Birgitte.Lindbak.Haatuft@Hol.hdpolitiker.no


Sigrid Simensen Ilsøy (Sp)

Sigrid.Simensen.Ilsoy@Hol.hdpolitiker.no


Magnus Aasrum (V)

Utvalg for viltforvaltning 

(Tidligere Hol viltnemd)

2019-2023

Per Aksel Knutsen (leder)

Bjørnar Bøkko (nestleder)

Kari Håvardsrud

Inger-Brit Vindegg

Torbjørn Dahle

Arne Ramberg (vara 1)

Anders Tørrisplass (vara 2)

Knut Erik Hallingstad (vara 3)

Marianne Viljugrein (vara 4)

Eva Tvedt (vara 5)

Villreinnemder

2019-2023

Villreinnemda for Hardangervidda

Arne Ramberg 

Eva Johansen Tvedt - vara

Villreinnemda for Nordfjella

Runar Tufto 

Nina E. N. Dalen - vara

Buskerud tilsynsutvalg - Verneområdet for Hardangervidda

2019-2023

Vebjørn Håvardsrud - medlem

Inger-Brit Vindegg - vara

Vassregionutval og vassområdeutval

Politiske representanter 2019-2023

Ordfører - medlem 

Varaordfører - vara 

Grunneigarlaget for dei regulerte vatn i Ål og Hol kommunar

2019-2023

Torstein Seim - medlem

Oskar Skulstad - vara

Forstanderskapet Skue sparebank 

2022-2026

Barbro Håvardsrud - medlem

Jan Henning Waldal - vara

Styrevervregisteret

Finn ut hvilke roller enkeltpersoner i Hol kommune har:

Styrevervregisteret