Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Medlemmer i råd og utvalg

Artikkelen er under oppdatering...

Kommunestyret 

Medlemmer Hol kommunestyre 2023-2027

Kommunestyrets kalender og medlemmer 

Formannskapet

Medlemmer 2023-2027

Formannskapets kalender og medlemmer

Formannskapet som klagenemd

2023-2027

Formannskapet som klagenemd, kalender og medlemmer

Klageutvalg for vedtak fattet i formannskapet

2023-2027

Kommunestyret er klageutvalg for vedtak fattet i formannskapet.

Formannskap som legatstyre

2023-2027

Formannskap som legatstyre, kalender og medlemmer

Kommuneplanutvalget

Medlemmer 2023-2027 

Kommuneplanutvalgets kalender og medlemmer

Utvalg for kultur og levekår

Medlemmer 2023-2027

Utvalg for kultur og levekår sin kalender og medlemmer 

Utvalg for plan og utvikling

Medlemmer 2023-2027

Utvalg for plan og utvikling sin kalender og medlemmer

Hol ungdomsråd

Medlemmer 2022-2023

Alette Maurseth-Engh, Geilo barne- og ungdomsskole

Amalie Solheim, Gol VGS

Simone Joranger, NTG

Tine Skurdal, Ål VGS

Herman Tøsdal-Fenne, Hol kulturskole

Leander Ryo-Bergstad, Avd. Fritid, Barn og unge

Alfred Ringdal, Geilo barne- og ungdomsskole

Planleggingsmyndigheten - for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen

Barnehagerådgiver - fast representant

Skolefaglig rådgiver - vara

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

2023-2027

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse sin kalender og medlemmer

Dagfinn Barth Tvedt, leder

Stian Helletun Skarsten, nestleder

Vigdis Grøtt

Hanne Tøri Vik

Terje Engerbakk

Linn Hege Olstad

Arvid Groven

Vara

Ingunn Asperheim Nestegard

Geir Ellseth

Anette Glück

Sverre Moen

Olga Elisabeth Helland

Hallingtinget

Representanter 2023-2027

Sigrid Simensen Ilsøy
- vara Martin Grøslandsbråten

Guri T. Slettemoen
- vara Runar Tufto

Sissel Hovland
- vara Petter Rukke

Hanne B. Haatuft
- vara Susann Jaritz Bakken

Henning Solhaug
- vara Knut Erik Hallingstad

Partsammensatt utvalg

Medlemmer 2023-2027

Partsammensatt utvalg kalender og medlemmer

Kontrollutvalget

Medlemmer 2023-2027

Jon Andreas Kolderup, leder (H)

Hanne S. Håvardsrud, nestleder (H)

Line T. S. Persson (Frp)

Hallvard Lilleslett (Sp)

Lennart Artmann (BL)

Varamedlemmer

Ragnar Nicolaisen (H)

Gro Mortensbakke Odden (H)

Asbjørn Tragethon (H)

Elisabeth B. Groven (SV)

Jens Mjaugedal (Ap)

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt

2023-2027

Sakkyndig nemd for eiendomsskatt kalender og medlemmer

Pål Oddvar Håvardsrud
- Hanne Handeland (vara)

Bodil Brattåker Stuestøl
- Asle Feten (vara)

Terje Teigen
- Guttorm Groven (vara)

Klagenemnd for eiendomsskatt

Medlemmer 2023-2027

Liv Marit Hamarsbøen leder
- vara Ole Øvrejorde

Annbjørg Næsse nestleder
- vara Erik Kaupang

Cindy Bjølgerud medlem
- vara Erik Skaret

Felles innkrevingskontor i Hallingdal 

2023-2027

Folkevalgt nemd 

Josephine Alveva Hohler

Runar Tufto

Vara

Petter Rukke

Bjørnar Bøkko

Klagenemd

Erik Kaupang - medlem

Guri Slettemoen - vara

Navneutvalg

Medlemmer 2023-2027

Knut Erik Hallingstad - leder

Erling Bjørkheim - nestleder

Knut Johnny Nørstedokken

Maria Søndrål

Gro Augunset

Vara

1. Lisbeth Borgen

2. Torstein Seim

3. Arnhild Kopperdal

4. Kåre Dregelid

Hol fjellstyre

Medlemmer 2023-2027

Lars Egil Furuseth, leder
- Ann Kristin Myhre, vara

Marit Thorsrud Nerol, nestleder
- Elin Solveig Bondli Lauvrud, vara

Inger-Brit Vindegg
- vara Anders Tørrisplass

Bjørnar Bøkko
- Torstein Seim, vara

Espen Nordby Andersen
- Ole Øvrejorde, vara

Hol frivilligsentral 2023-2027

Pål K. Medhus, politisk representant

Heimevernsnemd 

2024-

Hanne B. Haatuft, medlem
- Guri T. Slettemoen, personlig vara

Petter Braathen, medlem
- Magnus Aasrum, personlig vara

Øvre Numedal fjellstyre

2023-2027

Vebjørn Håvardsrud  - medlem

Åsne Helgeland Furuseth - varamedlem

Felleskjøkkenet for Hol og Ål kommunalt oppgavefellesskap

Petter Rukke, medlem

Ustekveikja Kraftverk DA - selskapsmøte

2023-2027

Leder og nestleder i styret for Ørteren kraftverk DA er representanter for Hol kommune.

Representantskapet Sør-Øst IKS

Ordfører Sigrid Simensen Ilsøy, medlem

Henning Solhaug, varamedlem

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) Region 4 

2023-2027

Vidar Nerheim (brannsjef), medlem

Kolbjørn Bakken (leder forebyggende), varamedlem

Vidju Holding AS

2023-

Ordfører Sigrid Simensen Ilsøy, representant

Varaordfører Sissel Hovland, vara

Hallingskarvet nasjonalpark - medlemmer i nasjonalparkstyret

2023-2027

Ordfører Sigrid Simensen Ilsøy - styremedlem

Varaordfører Sissel Hovland - vara

Hallingdal renovasjon IKS

2023-2027

Ordfører Sigrid Simensen Ilsøy, representant

Varaordfører Sissel Hovland, vara


Henning Solhaug, representant

Knut Erik Hallingstad, vara

Kleivi Næringspark

2019-2023

Elin Solveig Bondli Lauvrud, medlem

KS - kommunesektorens organisasjon 

2023-2027

Ordfører Sigrid Simensen Ilsøy, representant

- vara Hanne Birgitte Lindbak Haatuft

Varaordfører Sissel Hovland, representant

- vara Henning Solhaug

IKA Kongsberg

2024-2027

Ordfører Sigrid Simensen Ilsøy, representant

Varaordfører Sissel Hovland, vararepresentant

Henning Solhaug, vararepresentant

Representantskapet Viken kontrollutvalgssekretariat IKS

2023-2027

Ordfører Sigrid Simensen Ilsøy, medlem

- Varaordfører Sissel Hovland, varamedlem

Representantskapet Viken kommunerevisjon IKS

2024-

Ordfører Sigrid Simensen Ilsøy, fast representant

- Varaordfører Sissel Hovland, 1. varamedlem
- Henning Solhaug, 2. varamedlem

Kirkelig fellesråd

2023-2027

Sissel Hovland, kommunal representant

Hanne Birgitte Lindbak Haatuft, vara

Dyrevernnemnda i Hallingdal

Dyrevernnemnda er underlagt Mattilsynet DK Hallingdal, tlf. 22 40 00 00.

Om dyrevernnemdene

Oversikt over ansvar og oppgaver 

Bekymringsmelding?  Varsle mattilsynet

Telefon 22 40 00 00.

Nasjonal vakt - døgnåpent Har du mistanke om noe galt i dyrehold, ring bekymringstelefon 22 40 00 00.

Dersom det haster vil nasjonal vakt kunne bestille en privatpraktiserende veterinær til å utføre et oppdrag for Mattilsynet.

Besøksadresse Gamlevegen 6, 3560 Gol

Felles postadresse Mattilsynet, hovedkontoret Felles postmottak, postboks 383 2381 Brumunddal

Send epost: postmottak@mattilsynet.no

www.mattilsynet.no

www.matportalen.no       

Utvalg for innstilling til folkevalgte verv

2023-2027

Utvalg for innstilling til folkevalgte verv kalender og medlemmer

Valgstyret

2023-2027

Valgstyret kalender og medlemmer

Sigrid Simensen Ilsøy
- vara Martin Grøslandsbråten

Leif Johnny Nestegard
- vara Heli Kristi Stenberg

Sissel Hovland
- vara Petter Rukke

medlem – Henning Solhaug
vara Hanne Haatuft

Josephine Alveva Hohler
- vara Magnus Aasrum

Peter Ditlev Bennick
- vara Ann Kristin Myhre

Line Therese Sperrevik Persson
- vara Odd Einar Havikhagen

Utvalg for viltforvaltning 

2023-2027

Utvalg for viltforvaltning kalender og medlemmer

Per Furuseth leder

Bjørnar Bøkko - nestleder

Knut Erik Hallingstad medlem

Turid Myhren medlem

Marit Nerol medlem

Vara:

Marianne Wahlstrøm

Niklas Gudbrandsgård Sveingard

Runa Slettemoen

Torbjørn Dahle

Inger-Brit Vindegg

Villreinnemder

2023-2027

Villreinnemda for Hardangervidda

Arne Ramberg 

Elisabeth Øydvin Løvås

Villreinnemda for Nordfjella

Ragnhild Nestegard Tormodsgard

Martin Grøslandsbråten

Buskerud tilsynsutvalg - Verneområdet for Hardangervidda

2023-2027

Rigmor Jørgensen - medlem

Lars Egil Furuseth - vara

Vassregionutval og vassområdeutval

Politiske representanter 2023-2027

Ordfører Sigrid Simensen Ilsøy, medlem 

Varaordfører Sissel Hovland, vara 

Grunneigarlaget for dei regulerte vatn i Ål og Hol kommunar

2023-2027

Ragnhild Nestegard Tormodsgard - medlem

Torstein Seim - vara

Styret for vegen Bry bru - Rødungstølen

2023-2027

Erlend Stenberg, medlem

Eli Hundven Smedsplass, vara

Vassregionutvalget og vassområdeutvalg

2023-2027

Ordfører Sigrid Simensen Ilsøy, politisk representant

Varaordfører Sissel Hovland, vara

Forstanderskapet Skue sparebank 

2023-2027

Barbro Håvardsrud, medlem

Jan Henning Waldal, vara

Styrevervregisteret

Finn ut hvilke roller enkeltpersoner i Hol kommune har:

Styrevervregisteret