Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget velges av kommunestyret for å føre løpende tilsyn med forvaltningen på vegne av kommunestyret. Oppgavene er regulert av kommunelovens § 77, og forskrift om kontrollutvalg.

Kontrollutvalget i Hol


Medlemmer 2019-2023

Hallvard Lilleslett (leder)

Kjetil Larsgard (nestleder)

Guttorm Groven

Josephine Alveva Hohler

Hanne Svartaas Håvardsrud

 

Møteplan for 2022

  1. mars

 21. april

 21. juni

 20. september

 25. oktober

 29. november

Møtene starter kl. 10.00.

 

Kontrollutvalget i Hol kommune -  Saker og møter

 

Eldre sakspapirer

2021

Møteprotokoll 20. april 2021

Møteinnkalling 20. april 2021

Møteprotokoll 2. februar 2021

Møteinnkalling 2. februar 2021  

2020 

Møteprotokoll 01-12-2020

Møteinnkalling 01-12-2020

Møteinnkalling 22-09-2020

Møteinnkalling 09-06-2020

Møteinnkalling 05-05-2020

Møteprotokoll 20-04-2020

Møteinnkalling 20-04-2020

Møteprotokoll 03-02-2020

Møteinnkalling 03-02-2020

2019

Møteprotokoll 03-12-2019