Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget velges av kommunestyret for å føre løpende tilsyn med forvaltningen på vegne av kommunestyret. Oppgavene er regulert av kommunelovens § 77, og forskrift om kontrollutvalg.

Kontrollutvalget i Hol

Medlemmer 2023-2027


Jon Andreas Kolderup, leder (H)

Hanne S. Håvardsrud, nestleder (H)

Line T. S. Persson (Frp)

Hallvard Lilleslett (Sp)

Lennart Artmann (BL)

Varamedlemmer

Ragnar Nicolaisen (H)

Gro Mortensbakke Odden (H)

Asbjørn Tragethon (H)

Elisabeth B. Groven (SV)

Jens Mjaugedal (Ap)

Møteplan for 2024

  • Tirsdag 27. februar
  • Tirsdag 23. april
  • Tirsdag 14. mai
  • Tirsdag 18. juni
  • Tirsdag 17. september
  • Tirsdag 29. oktober
  • Tirsdag 26. november

Møtene starter kl. 09.00.

Sakspapirer

Kontrollutvalget i Hol kommune, saker og møter