Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Planer teknisk etat

Hovedplan vannforsyning 2016 - 2028

Kommunestyret har i møte den 31.08.16, sak nr 69/16 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-5 godkjent revidert Hovedplan vannforsyning 2016 - 2028.

Planen kunngjøres med forbehold om at departementet ikke endrer planen innen fristen på tre måneder fra mottaksdato.

Kommunestyrets og departementets vedtak kan iht. plan- og bygningslovens § 20-5 ikke påklages.

Hovedplan vannforsyning 2016 - 2028

Hovedplan avløp og vannmiljø 2016-2028

Kommunestyret har i møte den 31.08.16, sak nr 69/16 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-5 godkjent revidert Hovedplan avløp og vannmiljø 2016 - 2028.

Planen kunngjøres med forbehold om at departementet ikke endrer planen innen fristen på tre måneder fra mottaksdato.

Kommunestyrets og departementets vedtak kan iht. plan- og bygningslovens § 20-5 ikke påklages.

Hovedplan avløp og vannmiljø 2016 - 2028

Hovedplan for kommunal Eiendomsforvaltning 2016 - 2028

Kommunestyret har i møte den 30.11.16, sak 101/16 godkjent Hovedplan for Eiendomsforvaltning 2016 - 2028.

Hovedplan for kommunal Eiendomsforvaltning 2016 - 2028