Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Salg av tobakk og tobakkssurrogater

Registrerings- og tilsynsordning

For å selge tobakk og tobakkssurrogater må man fra  være registrert i tobakkssalgsregisteret til Helsedirektoratet. 

Med tobakksvarer menes varer som kan røykes, innsnuses eller tygges, og som helt eller delvis består av tobakk, for eksempel sigaretter, sigarer, snus og lignende.

Tobakksurrogater et produkter som etter sin bruksmåte tilsvarer tobakksvarer, men som ikke inneholder tobakk. Dette kan være elektroniske sigaretter, urtebaserte røyke- og snusprodukter, beholdere for e-væske og lignende.

Registreringsplikten gjelder for både grossister, og for salg til forbruker.

Registrering i tobakksalgsregisteret kan du gjøre her

 

Hol kommune fører tilsyn med salg av tobakksvarer.

Alle salgssteder for tobakk må hvert år betale tilsynsavgift til kommunen. Beløp for tilsynsavgiften følger av § 33 i forskrift om registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer mv.

 

Lover og regler

Tobakksskadeloven

Forskrift om registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer

Tobakk, røyk og snus - Helsedirektoratet