Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Ny næringsutvikling og innovasjon

Hol kommune skal kjennetegnes av et mangfoldig arbeids- og næringsliv, med utvikling av nye næringer og interessant arbeid til alle.

Hol kommune er en stor reiselivs- og hyttekommune, men trenger flere bein å stå på for å ha et attraktivt, innovativt og robust næringsliv med flere arbeidsplasser. Dagens største næringer er sterkt konjunkturavhengige, og kommunen ønsker å skape et større mangfold i arbeidslivet - både i Hol og i regionen som helhet. Det er derfor viktig at Hol kommune sikrer profesjonell bistand i arbeidet med å utvikle forretningskonsept for nyetablerere som ønsker å skape fremtidens arbeidsplasser.

Hol kommune har et bredt virkemiddelapparat i form av samarbeid med øvrige kommuner i regionen, Regionrådet for Hallingdal og prosjektet Sats På Hallingdal, Hallingdal Etablerersenter, Hallingdal Næringshage og NAV. Mye av samarbeidet foregår i månedlige møter i Hallingdal Næringsforum. Med andre ord: Som nyetablerer får du tilgang til kompetansemiljøer, nettverk og miljø for nyskaping og deling av kunnskap, markeder og kapital.

Målet for ny næringsutvikling og innovasjon skal bidra til å nå målsettingen om 5000 innbyggere i 2030.

Nyttige verktøy for deg som ønsker å etablere ny virksomhet:

Hallingdal Etablerersenter

Hallingdal Etablerersenter er et gratis og uavhengig rådgivningstilbud til deg som vi starte egen virksomhet og trenger faglig bistand til å utvikle en forretningsplan og hjelp til økonomisk planlegging. Det gjennomføres også flere etablererkurs hvert år.

Kontoret er lokalisert i DBC-senteret på Gol, men driver også utadrettet virksomhet ut til deg som etablerer. Ring for å avtale et møte. Det kan gjerne være hos deg/dere.

Næringsrådgiver i Hol kommune setter deg gjerne i kontakt med etablerersenteret, eller du kan sende en e-post til post@hallingdal-etablerersenter.no.

Du kan også kontakte daglig leder Erik Leander Paule på telefon: 959 66 959

Hallingdal Etablerersenter

SATS PÅ HALLINGDAL

Vinteren 2021 fikk Hallingdal innvilget omstillingsstatus av Viken fylkeskommune med mål om å skape 200 nye arbeidsplasser i Hallingdal de neste tre årene. Bakgrunnen for omstillingsstatus var at regionen ble hardt rammet av koronapandemien, med stor arbeidsledighet og press på arbeidsplassar og bedrifter. Med pandemien ble det tydelig hvor avhengig Hallingdal er av reiselivet. Målet med prosjektet er å bidra til å vitalisere og forsterke næringsutviklingsarbeidet i regionen, og at Hallingdal skal få bredere variasjon i arbeidsmarkedet. 

Det har vært jobbet grundig for å analysere og belyse Hallingdal sine utfordringer og muligheter med omstillingsprosjektet. Innovasjonsselskapet Proneo ble tidlig engasjert i arbeidet, og det er kjørt bred involvering i form av intervju av nøkkelpersoner i alle de seks kommunene, spørreundersøkelser og folkemøter. Arbeidet munnet til slutt ut i en utviklingsplan og en handlingsplan med tiltak for 2022. Utviklingsplanen kan du lese her

Prosjektet skal fokuseres på følgende innsatsområder:

  • Kompetanse og rekruttering
  • Innovasjon 
  • Samfersel og kommunikasjon 
  • Bærekraft 
  • Attraktivitet for næringsliv 
  • Kultur og samfunn (bo- og blilyst)

Handlingsplan for 2023 finner du her 

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Maria Grevsgård i Regionrådet for Hallingdal:
Tlf:41 76 56 90, e-post: maria@hallingdal.no

Tilbud fra Skatteetaten til nyetablerere 

Er du nyetablert næringsdrivende eller tenker på å starte virksomhet? Da tilbyr Skatteetaten et gratis innføringskurs på 3 – 4 timer. Kurset gir informasjon om regnskapskapsplikt, skatt, merverdiavgift og elektroniske løsninger og er spesielt tilpasset nye næringsdrivende som ikke har forkunnskaper på området. Du kan melde deg på det stedet som passer deg best. Du finner mer informasjon og mulighet for påmelding hos Skatteetaten.

Skatteetaten

Dagpenger ved etablering av egen bedrift

Er du under attføring og ønsker å søke om å beholde dagpenger under oppstart av egen virksomhet?
Hva kreves? NAV må innhente næringsfaglig vurdering av deg som etablerer egen virksomhet dersom du ønsker å kunne beholde eksisterende attføringspenger. Du kan søke om å få beholde attføringsmidlene i en periode på maks 6 måneder.

Nærmere opplysninger kan du få hos NAV Hallingdal (5555 3333) eller Hol kommunens servicetorg (3209 2100).

Altinn - bedriftsinformasjon

Altinn gjør det enklere å starte og drive bedrift i Norge.
Se https://www.altinn.no/starte-og-drive-bedrift/