Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Utvidelse av eksisterende skjenkebevilling for en enkelt anledning

Når kan du søke om utvidelse av eksisterende skjenkebevilling?

Virksomheter som allerede har en skjenkebevilling, kan søke om å utvide den eksisterende bevilling for en enkelt anledning. Bevillingen kan utvides til å gjelde:

  • Et utvidet areal, tilleggslokale eller utendørs.
  • Utvidet åpnings- og skjenketid.
Hvordan søke om utvidet skjenkebevilling?

Du kan sende inn søknaden elektronisk eller skrive ut og sende per post.

Søknadskjema for "endrede vilkår for èn enkelt anledning".

For behandling av søknaden trenger vi at du sender inn:

  • En utfyllende beskrivelse av arrangementet, hva slags arrangement er det snakk om, hvor mange deltakere du forventer og opplysninger om eventuelt vakthold under arrangementet.
  • Beskriv det utvidede arealet så presist som mulig. Send inn en tegning eller skisse arrangementområdet og eventuelt grunneiers tillatelse til å benytte arealet.
Hvor mye koster det?

Skjenking av alkohol inngår i det årlige bevillingsgebyret pr. år. Hugs derfor beregne antall solgte alkoholholdig drikk på arrangementet når du sender inn omsetningsoppgaven innen 1. mars.

Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstid er vanligvis 4 uker fra søknaden er mottatt.

Lov, forskrift og lokale vedtak

Har du en bevilling har du ansvar for å sette deg inn i lovverket og gjøre deg kjent med lokal bevillingspolitikk.

Lokale retningslinjer

Retningslinjene er grunnlag for tildeling av bevillinger for salg og skjenking av alkohol i Hol kommune. 

Alkoholpolitiske retningslinjer for Hol kommune 2020-2024 (revidert 08.12.22).

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune.

Planen frem til 2020 er vedtatt i kommunestyret, sak 98/16, 30.11.2016, uten revidering for 2016 - 2020.

Lover

Alkoholloven

Alkoholforskriften

Kontakt oss

Servicetorget

Telefon: 32 09 21 00 (mandag-fredag kl. 09.00 - 15.00)

E-post: postmottak@hol.kommune.no