Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Omsetning og bevillingsgebyr

Hvem må levere omsetningsoppgave og betale bevillingsgebyr

Alle som har en fast salgs- eller skjenkebevilling, må betale et årlig bevillingsgebyr. Størrelsen på gebyret beregnes etter forventet omsatt mengde alkohol.

  • Gebyret fastsettes etter omsetningsoppgaven du sender inn.
  • Frist for å levere omsetningsoppgave er 1. mars.
Hvordan sende inn omsetningsrapport?

Du kan sende inn søknaden elektronisk eller skrive ut og sende per post:   

Skjema for å sende inn "omsetningsoppgave for alkohol".

  • Legg ved dokumentasjon fra regnskapsfører/revisor.
  • Dersom du har flere bevillinger, må du sende inn omsetningsoppgave for hvert salgs- eller skjenkested.
Hvor mye koster det?

Gebyret per vareliter alkoholholdig drikk, samt årlig minstegebyr finner du i alkoholforskriften § 6-2.

Manglende innlevering og betaling
Lov, forskrift og lokale vedtak

Har du en bevilling har du ansvar for å sette deg inn i lovverket og gjøre deg kjent med lokal bevillingspolitikk.

Lokale retningslinjer

Retningslinjene er grunnlag for tildeling av bevillinger for salg og skjenking av alkohol i Hol kommune. 

Alkoholpolitiske retningslinjer for Hol kommune 2020-2024 (revidert 08.12.22).

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune.

Planen frem til 2020 er vedtatt i kommunestyret, sak 98/16, 30.11.2016, uten revidering for 2016 - 2020.

Lover

Alkoholloven

Alkoholforskriften

Kontakt oss

Servicetorget

Telefon: 32 09 21 00 (mandag-fredag kl. 09.00 - 15.00)

E-post: postmottak@hol.kommune.no