Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Barn og unge

Barne- og ungdomsavdelingen omfatter fritidstilbud, ungdomsrådet og kino.

Aktiviteter/ Fritidstilbud/ Prosjekter

Hol kommune har lagt om deler av barne- og ungdomsdriften og frigjort kapasitet og ressurser til prosjektorganiserte aktiviteter. Ta kontakt med avdelingen dersom du har ønsker og ideer til aktiviteter, kurs, arrangement eller lignende som du ønsker at skal gjennomføres i Hol.

Les om prosjektene

Lydutstyr og sceneproduksjon

Barne- og ungdomsavdelingen disponerer lyd-, AV- og lysteknisk utstyr som kan leies ut til aktiviteter og arrangement. Avdelingen bistår også til avvikling etter avtale.

Ungdomsråd

Ungdomsrådet i Hol er sammensatt av ungdom som representerer skole, idrett og kultur og jobber med ungdomspolitiske saker. To av medlemmene deltar også i Hallingdal ungdomsråd.

Knutepunktfunksjon for barn og unge – samarbeid på tvers

Kommuner som ønsker å søke midler gjennom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge» skal sørge for at de har en knutepunktfunksjon. Knutepunktfunksjon gjør det også mulig for frivillige, lag og organisasjoner å søke om midler for gjennomføring av tiltak for målgruppen.

Gjennom støtteordningen Tilskudd for inkludering av barn og unge, kan lag og organisasjoner og frivillige i Hol kommune søke støtte til prosjekter som fører til at flere barn og unge har tilgang til fritidsaktiviteter.
Les mer om årets utlysning

Søknadsfrist for tiltaksåret 2022 er 17. desember.

 

Har du spørsmål om ordningen eller behov for å diskutere et prosjekt, ta kontakt med

Kultur og oppvekst
Fritid

Lars Haugerud
Tlf:92642229     
E-post: Lars.Haugerud@hol.kommune.no