Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Vigsel

1. januar 2018 ble vigselsmyndigheten overført til kommunene, dvs. at dere som ønsker å gifte dere borgerlig, må kontakte kommunen.

Før vielsen

Dere må kontakte Skatteetaten (Folkeregisteret). Det er de som foretar prøving om vilkår for ekteskap er oppfylt. Behandlingstid er to-tre uker, så vi anbefaler å være ute i god tid før vielsen skal gjennomføres.

Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Denne sender du inn til Hol kommune. Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregistermyndigheten (Skatteetaten).

Når dere har mottatt prøvingsattest, kan dere kontakte kommunen for å avtale tidspunkt. Bruk skjemaet under.

Skjema for vigsel

Praktisk informasjon

Dere må sende original prøvingsattest til kommunen i tillegg til å laste opp attesten i det elektroniske skjemaet. Send inn kopi av legitimasjon sammen med prøvingsattesten til kommunen. Gyldig legitimasjon er gyldig pass, norsk førerkort eller bankkort med bilde. Asylsøkerbevis godtas ikke som legitimasjon.
Sermonien kan nektes gjennomført hvis ikke dette etterfølges.

Det er ordfører, varaordfører eller rådmann som har vigselsmyndighet i Hol kommune.

Det koster kr 3000 å gjennomføre vielse utenom kommunehusets åpningstid.

Dersom det er behov for kvalifisert tolk etter tolkelovens §6, kan Hol kommune være behjelpelig med å skaffe kvalifisert tolk.

Vigsel i kontortid gjennomføres i  kommunens tingsal. Dere kan også gjøre avtale om vigsel utenfor kommunehuset, i samråd med ordfører.
Kommunen setter frem bord med hvit duk og lys.

Dersom dere ønsker pynting av tingsalen utover dette,  avtales dette med kommunen god tid før sermonien gjennomføres.

 

Om seremonien


Ordfører leser det borgerlige vigselsformularet, dette er en standarisert tekst.
Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller.

Sermonien avsluttes med at dere signerer vigselsattest sammen med vitnene. 

Ordfører stempler og underskriver attesten.

Hol kommunehus er et offentlig bygg, og det er derfor ikke tillatt med servering eller å drikke alkohol der.

Det er anledning til å sette på ringer under sermonien. Dette må avtales på forhånd.

Kulturelt innslag kan tilføres dersom paret ønsker dette, dette må brudeparet organisere selv.

Etter vielsen

Kommunen sender midlertidig vigselsesattest til Skattetaten som utsteder endelig vigselsattest via Altinn.
Om du skal endre navn etter vielsen, må du ordne dette selv.

Søknad om navneendring

Rammer for kommunal vigsel i Hol kommune

I sak 2/19 vedtok kommunestyret den 30.01.2019 endringer av rammer for det kommunale vigselstilbudet

1. Kommunale vigsler kan finne sted på lørdager. Frist for å melde inn ønsker om vigsel på lørdag må meldes 2 mnd. før. For perioden 01.06 – 30.08 er fristen 20.05. Hvem som skal foreta vigselen bestemmes av ordføreren innenfor de rammer kommunestyret har satt.

2. Vigsler kan videre finne sted i kontortiden på hverdager.

3. Vigselstidspunktet, både på lørdager og andre ukedager, fastsettes etter forutgående dialog mellom brudefolket og vigsler.

4. Vigsler i kommunal regi, finner sted etter særskilt avtale med vigsler. Det forutsettes at kostnadene ved annet vigselssted enn tingsalen, dekkes av brudeparet. Det inkluderer reise for vigsler og administrativ hjelper. Vigsler som finner sted i tingsalen, vil kostnader til pynting av vigselsrom dekkes av brudeparet.

5. For vigsler utenfor normal arbeidstid inkl. lørdag, belastes et gebyr som dekker kommunens kostnader. For vigsler utenfor normal arbeidstid, inkl. lørdag belastes et gebyr på kr 3000

6.  Som vigsler oppnevner kommunestyret delegeringen for vigselsordningen til rådmann Ole Johnny Stavn. Ole Johnny Stavn gis oppgaven å foreta vigsel på bakgrunn av sin upolitiske rolle samt å tilrettelegge for at vigselen finner sted innenfor verdige rammer.