Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er tekniske hjelpemidler og alarmer som gjør at du kan føle deg trygg hjemme og mestre hverdagen til tross for sykdom og nedsatt funksjonsevne.
Teknologien varsler når det skjer uønskede hendelser, og kan forebygge behovet for andre tjenester. Velferdsteknologien kan også bidra til å avlaste pårørende.

Hvem kan få tjenesten?

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene. Den som får tildelt teknologiske hjelpemidler må av helsemessige grunner ha en høy risiko for feilmedisinering eller skade seg og som følge av det være ute av stand til å tilkalle hjelp per telefon.
Velferdsteknologi tildeles etter vurdering av ditt behov, ditt funksjonsnivå, din sykdom og/eller din alder. Tjenesten er ikke lovpålagt.

Hvilke type alarmer og hjelpemidler finnes?

Trygghetsskapende teknologi hjemme:

Trygghetsalarmer er den mest kjente teknologien. Brukeren bærer trygghetsalarmen på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Kommunens personell rykker ut hele døgnet dersom alarmen går. Om du har akutt behov for hjelp må du ringe 113.

En rekke sensorer kan kobles til trygghetsalarmer etter behov. Disse kan gi alarm ved fall, hvis noen går ut av huset om natten eller røykutvikling og brann.

Lokalisering ute:
Mobile trygghetsalarmer som gjør at personer med fare for å falle utendørs eller gå seg bort kan bli lokalisert av pårørende eller helsepersonell.


Digitalt tilsyn:
Sensor som gjør det mulig å gjøre et tilsyn når det er avtalt, eller oppdage fall uten at du trykker på alarmen.

Hjelp til å huske medisin:
Dette er en apparat for multidoseposer som gir beskjed når det er tid for å ta medisin. Dersom medisinen ikke blir tatt, går det en alarm til helsepersonell eller pårørende.

Hvordan søker du?

Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søke om hjelp, eller andre kan hjelpe deg hvis det er behov for det. Dersom noen andre søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Servicetorget er behjelpelig med informasjon og utfylling av søknad. Du kan også kontakte omsorgstjenestene direkte.

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Hva koster det?

Dette avhenger av resultatet av behovskartleggingen.

Hva får du?

  • Du får en vurdering av dine behov
  • Du får opplæring og informasjon
  • Du blir mer selvstendig og mindre avhengig av andre
  • Du kommer raskt i kontakt med helsepersonell
  • Du får kommunal nøkkelboks slik at du kan få hjelp dersom du selv ikke kan låse opp

Krav til søkere

  • Du må bo i Hol kommune
  • Du trenger hjelp for å føle deg trygg hjemme
  • Du kan ha behov for å tilkalle hjelp på grunn av fallfare
  • Du kan ha behov for å tilkalle hjelp i nødssituasjoner
  • Det må være mobildekning der du bor


Hva skjer etter at du har søkt?

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven § 11 a.

Kontakt oss

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag
Postadresse: Hol kommune, Servicetorget, Ålmannvegen 8, 3576 Hol
Sentralbord: 32 09 21 00 
E-post: postmottak@hol.kommune.no