Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Timebestilling

Timebestilling

Vi bruker www.Helsenorge.no for bestilling av timer, resepter eller andre henvendelser. 

Du kan bestille legetime hos din fastlege via internett eller ringe legesenteret. Fastlegene har timebok med tilgjengelige timer tilgjengelig på internettsiden www.helsenorge.no. Du kan også laste ned appen Helsenorge, hvor du kan bestille time. Hvis du heller vil snakke med oss, kan du ringe.

Her er det lenke til www.Helsenorge.no

Du kan også bestille time på laboratoriet for blodprøver som er avtalt med din fastlege. Legen må ha laget rekvisisjon for at du skal kunne komme å ta blodprøver.

Legene ved Legetjenesten i Hol tilbyr telefon- og videokonsultasjon. Dette må bestilles, på lik linje som en vanlig legetime. Les mer under om videokonsultasjon. Det er egenandel å betale for denne type konsultasjon.

Det er nå mulighet å betale via vår mobilbetalingsløsning, Medipay. Det er en gebyrfri betalingsmåte. Pasienten mottar en tekstmelding med betalingsinstruksjoner i etterkant av konsultasjonen. Betalingslenken er gyldig i 48 timer, og gir betalingsvalg for bankkort eller vipps. Det er derfor viktig at mobilnummeret er oppdatert. Hvis du ikke betaler inenn fristen, vil det komme en faktura med 70 kr i gebyr. 

Hvis du står på en fastlegeliste uten fast lege er det dessverre ikke alle bestillingsmuligheter på HelseNorge som fungerer. 

Avbestilling av time

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves konsultasjonshonorar. Dette dekkes ikke av folketrygden. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 5-3. Slik betaling kan kreves av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel.

Timer etter helg og helligdager må avbestilles senes siste virkedag før helg/ helligdag. 

Videokonsultasjon

Legetjenesten kan tilby pasienter videokonsultasjon. Ta kontakt via telefon for å avtale dette, eller bestill videokonsultasjonstime via Helsenorge.

For å gjennomføre videokonsultasjon trenger pasienten ha en smarttelefon eller nettbrett, samt internettilgang. Pasienten vil få en sms like før videokonsultasjonen, klikk på lenken og følg instruksjonene. Det går også å ta e-konsultasjon over vanlig telefon, telefonkonsultasjon.

I etterkant av timen vil pasienten få en sms med mulighet for mobilbetaling. Denne er gyldig i 48 t. Hvis den ikke betales, vil pasienten motta faktura m/70 kr i gebyr i post/epost/digipost. Fakturaen kommer fra Swedbank Pay/PayEx. 

Videokonsultasjon og personvern

Det er frivillig for deg som pasient å delta i en videokonsultasjon. Når du deltar samtykker du til å motta helsehjelp, akkurat som ved fysisk konsultasjon.

Leverandøren av videoløsningen har kun tilgang til din e-postadresse, telefonnummer eller annen nødvendig informasjon for å sette opp og gjennomføre samtalen.

Relevant helseinformasjon blir journalført av helsepersonell på lik linje som om samtalen skulle foregå ansikt til ansikt eller per telefon. Selve videosamtalen skal være kryptert og blir da ikke lagret verken på internett, eller på servere.

På samme måte som ved fysisk oppmøte, vil helsepersonellovens regler om taushetsplikt være styrende for selve samtalen og behandling av informasjon som fremkommer under samtalen. Relevante og nødvendige helseopplysninger skal journalføres.

Praktisk informasjon om oppkobling
Forutsetninger for å kunne benytte videokonsultasjon:

Du må ha PC / mobilt utstyr med webkamera, mikrofon, høyttaler eller hodetelefoner. Tilgang til internett.

Hva bør du tenke på før konsultasjonen:
Sjekk at PC / mobilt utstyr har tilgang til internett, og er tilknyttet et sikkert nettverk. Trykk på invitasjonen du har fått fra helsepersonellet. Vær forberedt på at du eventuelt må identifisere deg ved å holde ID-bevis med bilde opp mot kamera. Du kan også be helsepersonellet du har videosamtale med om å identifisere seg på samme måte.

Andre gode råd for en vellykket konsultasjon:
Sørg for at du sitter på et rolig sted slik at taushetsbelagt informasjon ikke kan overhøres av andre du ikke ønsker skal høre samtalen. Bruk headset eller hodetelefoner om du har. Sitt der du har best nett (nær router eller nær vindu ved 4G). Ikke sitt med ryggen til vindu eller sterk lyskilde, da ser ikke helsepersonellet deg så godt. Sitt gjerne ved en lampe hvis du skal vise frem et utslett eller liknende. Kanskje må en medhjelper eller slektning delta med sin telefon.