Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Psykososialt kriseteam

 

Funksjon:
Kriseteamet trer sammen når alvorlige situasjoner oppstår, som dødsulykker, selvmord, drap, alvorlige trusler eller andre katastrofer.

Kontakt:
Kriseteamet kontaktes via Legevakt 116 117 eller Politi 02800 / 112.

Målsetting:
Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Hol og som av ulike grunner kommer i alvorlige livskriser, skal sikres medmenneskelig og kompetent kontakt. 

Organisering:
Kommunen skal ha et kriseteam. Dette opprettes av helse- og omsorgssjefen. Det overordnede administrative og økonomiske ansvaret ligger hos helse- og omsorgssjefen.

Medlemmene i kriseteamet skal utvelges innen de samarbeidende instanser ut fra personlig egnethet og kompetanse.

Kriseteamet skal være sammensatt av representanter fra:
- Legetjenesten
- Psykisk helse
- Helsestasjon
- Kultur- og oppvekstetaten
- Prestene i Hol
  Ut fra aktuelle behov kan kriseteamet be andre personer bistå gruppa.